Företagsservice

Som företagare behöver man i många fall kontakta kommunen i olika ärenden. Frågorna kan allt som oftast röra tillstånd, tillsyn, verksamhetsutveckling, nya lokaler, mark eller dylikt.

Du kan som företagare alltid kontakta näringslivsutvecklare på kommunen för att få svar eller bli lotsad till rätt kontakt.  Du är varmt välkommen att höra av dig med dina frågor.

Läs gärna Valdemarsviks kommuns Företagarguide (PDF)