Upphandlingar

När upphandlande myndigheter, såsom kommunen, gör inköp måste de följa vissa bestämmelser för att på bästa sätt ta tillvara konkurrensen på marknaden och hushålla med skattemedlen. Detta framgår i lagen om offentlig upphandling.

Offentlig upphandling finns till för att ta tillvara på en rad samhällsintressen:

  • främja kostnadseffektivt användande av skattemedel
  • främja fri rörlighet inom EU
  • undanröja ageranden som begränsar konkurrens
  • underlätta för företag att göra affärer med offentlig sektor
  • se till att det företag som säljer de efterfrågade varorna, tjänsterna eller entreprenaderna till de mest förmånliga villkoren vinner.

Valdemarsviks kommun uppmuntrar det lokala näringslivet att delta i affärsmöjligheter med kommunen och välkomnar företagare att kontakta kommunen för mer information och tips för att öka chanserna till att göra affärer med oss.

Bland annat håller kommunen då och då informationsmöten för att berätta om vilka möjligheter som finns. Upphandlingslagstiftningen tillåter dock inte att Valdemarsviks kommun hindrar eller försvårar deltagande för företagare utanför kommunen.