Visit Östergötland

Tillväxtenheten inom Region Östergötland arbetar med att stärka Östergötlands attraktionskraft och utveckla regionens besöksnäring. För att marknadsföra Östergötland mot nationella besökare används varumärket Visit Östergötland.

Region Östergötland ansvarar för den regionala besöksnäringsstrategin som uppdaterades 2021.

Det övergripande målet för besöksnäringsstrategin är att fokusera Region Östergötlands arbete så att det stärker hela Östergötlands besöksnäring och
ökar regionens attraktivitet.

De tre delmålen fokuserar på att öka antal övernattande besökare september till maj, ökad lönsamhet för besöksnäringens aktörer samt att stärka Östergötlands attraktivitet som en plats att besöka, bo och verka på för alla oavsett bakgrund, funktionsförmåga, kön och ålder året runt.

Läs mer om strategin