Företagsklimatet

Varje år mäter Svenskt Näringsliv drygt 30 000 företags upplevelser av att driva företag i sina respektive kommuner. Svaren från enkäten ger en bild av hur företagsklimatet uppfattas av företagen. Dessa räknas samman med fem statistikfaktorer till en ranking som gör det möjligt att jämföra Sveriges 290 kommuner.

Svenskt Näringslivs enkät Företagsklimatet visar i år att Valdemarsvik sjunkit ytterligare 10 platser från plats 262 till plats 272 på en lista av 290 kommuner – med andra ord ett mycket dåligt resultat.

Sammanfattningsvis kan sägas att de flesta som svarat på enkäten uppger att de haft kontakt med kommunen i ärenden som rör tillsyn, tillstånd, besök på företag eller i syftet att förbättra av företagsklimatet. Sämst betyg får kommunen på punkter som “skolans kontakt med näringslivet”, “service och bemötande”, “offentlig upphandling”, “dialog mellan företag och kommunens beslutsfattare” och “tillgång på kompetens”.

De flesta har svarat att de upplever företagsklimatet som oförändrat men resultatet av enkäten i sin helhet visar alltså en försämring. Fördjupa dig i resultatet här.