Enheten för Råd & Stöd

Att vara förälder är oftast en källa till värme och kärlek. Det kan vara fantastiskt, utmanande och lärorikt, men det kan också vara svårt, krävande och jättejobbigt.

Som förälder utmanas vi på olika sätt och de flesta föräldrar hamnar någon gång i situationer som leder till oro och osäkerhet. Råd och Stöd vänder sig till föräldrar i Valdemarsviks kommun. Även ungdomar är välkomna att höra av sig till oss.

Vi erbjuder:

  • Stödjande samtal i föräldrarnas och ungdomens livssituation. Hit kan du söka för stödjande samtal med våra familjebehandlare vid 5-6 tillfällen.
  • Föräldraträffar där vi utifrån ICDP tillsammans utforskar föräldraskapet. Träffarna sker i grupp vid fyra tillfällen under ledning av två gruppledare.

Vi har våra lokaler i Funkishuset.

Stödet är kostnadsfritt och vi har tystnadsplikt.

Kontakta Råd och stöd genom medborgarservice.

Familjebehandling genom biståndsbeslut

Under perioder kan man känna att krafterna inte räcker till och att det finns problem i familjen som man själv har svårt att se någon lösning på. Det kan gälla att få till fungerande vardagsrutiner och att hitta ett bra sätt att vägleda barnen.

Familjebehandling är ett personligt stöd till hela familjen med syfte att stärka föräldraskapet. Vi möter er i våra lokaler, i ert hem eller på annan lämplig plats. Stödet kan pågå under kortare eller längre period.

Familjebehandling är ett bistånd som du kan ansöka om hos socialtjänsten och en möjlighet för dig och din familj att förändra er livssituation till det bättre.

Vi har våra lokaler i Funkishuset.

Stödet är kostnadsfritt och vi har tystnadsplikt.

Kontakta Socialtjänstens barn-och ungdomshandläggare genom medborgarservice.