Här kan du få hjälp och stöd

För dig som bor i Valdemarsviks kommun finns flera olika verksamheter som kan hjälpa dig om du känner att du inte mår bra av olika anledningar.

Kontakt

I vissa skeden i livet kan behovet av stöd och hjälp vara stort. Det kan handla om familjeproblem i form av barn som far illa eller om trasiga relationer. Det kan vara alkohol- och missbruksproblem eller ett behov av ekonomisk hjälp. Hos kommunens Individ- och familjeomsorg kan du få hjälp.
Vi erbjuder till exempel samtal och rådgivning.

Elevhälsan vänder sig till alla som går i skolan. De kan erbjuda samtal, ge råd och enklare vård. De kan också ge remiss till annan hjälp om det behövs. Du kommer i kontakt med elevhälsan via skolan eller via Barn- och ungdomsteamet.

Barn- och elevhälsa

Råd och stöd är en öppenvårdsverksamhet som riktar sig till

  • föräldrar med barn 0-18 år
  • blivande föräldrar

Vi kan erbjuda samtal och rådgivning om familjelivet, föräldraskap och vägledning. Vi träffas för samtal vid 5-6 tillfällen i våra lokaler i Funkishuset i Valdemarsvik. All personal har tystnadsplikt och all kontakt är kostnadsfri.

Kontakta Råd och stöd genom medborgarservice.

Barnhälsan är en mottagning för barn 6-14 år och deras familjer vid återkommande ledsenhet, oro/rädsla samt kris- och stressreaktioner. Här arbetar socionom, leg. psykolog eller leg. psykoterapeut. Ni som familj kan få hjälp till exempel genom rådgivning och stödsamtal. Alla på Barnhälsan arbetar under tystnadsplikt och besöken hos oss är kostnadsfria.

Barnhälsan tar emot tidsbokade besök i Norrköping, Söderköping samt Valdemarsvik (två dagar i månaden).

Barnhälsan

Vårdcentralen kan du kontakta för allt som rör hälsa och sjukdomar. Här finns vårdpersonal med bred kompetens som kan hjälpa dig med de flesta problem.

Valdemarsviks vårdcentral

Ungdomshälsan finns i Söderköpings kommun. Information och råd finns även på Ungdomsmottagningen på nätet (UMO.se)

Ungdomshälsan

Telefon: 010-104 00 05

Moa-mottagningen är en mottagning för ungdomar som kan ha börjat använda droger eller är på väg in i ett missbruk. Mottagningen drivs i samarbete med Region Östergötland och vänder sig till ungdomar som själva är berörda, deras kamrater och föräldrar. Till Moa-mottagningen kan man vända sig för kostnadsfria drogtest, stödsamtal och telefonrådgivning.

MOA-mottagningen

På BUP tar man emot barn och ungdomar upp till 18 år med allvarliga psykiska problem. Man utreder, behandlar och ger stöd till barn och deras familjer.

Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken