Anmälan om barn som far illa

Om en anställd som arbetar med barn (0-18 år) är orolig för att barnet på något sätt far illa är han eller hon skyldig att göra anmälan till socialtjänstens Barn- och ungdomsgrupp.

En anmälan kan också göras av privatpersoner. Du kan då välja att vara anonym.

När en anmälan kommer in gör socialsekreterare en förhandsbedömning för att besluta om utredning ska inledas. Ibland misstänks att ett barn kan vara utsatt för övergrepp. Socialtjänstens uppgift är då att snabbt göra en värdering av misstanken och bedöma om utredning ska inledas och ta ställning till om en polisanmälan bör göras. Vid dessa tillfällen samverkar socialtjänsten med polis, åklagare, barnläkare och barnpsykiatri för att underlätta för barnet.