Kontaktuppgifter för akuta lägen

Här finns telefonnummer som du kan ringa till om du upplever att du eller någon annan inte mår bra och behöver akut hjälp.

Kontakt

Hit ringer du om du är i en akut nödsituation och behöver hjälp på en gång. Beroende på vad det gäller så kan du få hjälp av till exempel ambulans, brandkår eller polis.

Telefon: 112

1177 är ett nationellt telefonnummer för sjukvårdsrådgivning som du kan ringa dygnet runt, var du än är i landet. Telefonsjuksköterskorna på 1177 Vårdguiden svarar på dina frågor, bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och hänvisar dig till rätt vårdmottagning när så behövs.

Telefon: 1177

Genom socialtjänsten kan du som barn, ungdom eller förälder få stöd och hjälp i svåra situationer. Vi erbjuder till exempel samtal och rådgivning. Efter kontorstid kan du ringa socialjouren som är bemannad året runt. Du som ringer får vara anonym.

Telefon dagtid (kl. 8-16): 0123-191 00

Telefon efter kontorstid: 011-15 22 83

Vid behov av krisstöd vid en allvarlig händelse kan kommunen ge psykiskt och socialt stöd när samhällets vanliga resurser inte räcker till. Krisstödsgruppen kallas ut av ansvariga inom kommunen och kan vid behov upprätta stödcentrum. Du når krisstödsgruppen på samma telefonnummer som socialjouren.

Telefon: 011-15 22 83

BRIS, Barnens rätt i samhället, stödjer barn som far illa. Man kan ringa, mejla eller chatta. Anonymt och kostnadsfritt för barn och ungdomar upp till 18 år.

Telefon: 116 111 (alla dagar 10-22)

BRIS tar emot samtal från vuxna som behöver någon att prata med kring frågor och oro som rör barn. Du kan ringa till BRIS vuxentelefon oavsett om det rör dina egna eller andras barn. Samtalet kostar som ett vanligt telefonsamtal.

Telefon: 077-150 50 50 (vardagar 10-13)

Jourhavande kompis är en telefon- och chattjour. Barn och ungdomar upp till 25 år kan ringa eller chatta om precis det de vill prata om.

Telefon: 020-222 444

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för den som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Anhöriga och närstående kan också ringa. Man kan ringa dygnet runt och samtalet är gratis. Samtalet syns inte på telefonräkningen.

Telefon: 020-50 50 50

Brottsofferjouren är en ideell förening som ger stöd till personer som utsatts för brott, blivit vittne till brott eller är anhörig eller närstående till brottsoffer. Dit kan man ringa och vara anonym om man vill och få stöd och information.

Telefon: 0200-21 20 19

Hit kan man ringa om man har en psykisk kris eller befinner sig i en annan svår livssituation, för att få rådgivning och stöd.

Telefon: 020-22 00 60