Familjerådgivning

I familjerådgivningen är relationen i fokus. Förväntningar som inte infrias skapar besvikelse och ilska. I en relation som inte fungerar försvinner ömhet, omtanke och respekt. Hos en familjerådgivare kan ni få hjälp att få en fungerande dialog. Hit kommer par, sambos, gifta, särbos, eller separerade, oavsett sexuell läggning och ursprung som har relationsproblem och som behöver stöd och hjälp

Familjerådgivningen har tystnadsplikt och för inga journaler. Den som vill kan vara anonym.

För att komma i kontakt med familjerådgivare kontakta Medborgarservice