Utställning av kommunala renhållningsordningen

Till och med 9 juni 2024 finns möjlighet att lämna synpunkter på den kommunala renhållningsordningen som beslutas av kommunfullmäktige efter beaktande av inkomna synpunkter.

Renhållningsordningen består av två delar, föreskrifter och avfallsplan med tillhörande bilagor.

Förutom i denna nyhet finns möjlighet att hämta/läsa pappersexemplar på kommunhuset Strömsvik, Storgatan 37, Valdemarsvik.

Synpunkter kan lämnas till kommunen som post: Valdemarsviks kommun, 615 80 Valdemarsvik eller via e-post till kommun@valdemarsvik.se

Det går också bra att lämna in synpunkter i receptionen på Strömsvik. Märk gärna inlämnade synpunkter ”Renhållningsordning”.