Verksamhetsplan

Kommunfullmäktige har fastställt mål och budget för perioden 2022-2024.

Verksamhetsplanen innehåller kommunstyrelsens resultatmål samt beskrivningar hur kommunstyrelsen samt verksamheten under kommunstyrelsen ska arbeta för att nå de mål och uppdrag som kommunfullmäktige fastställt.

Du hittar verksamhetsplanen under ”Dokument” på denna sida.