Information till leverantörer

Fakturaadress

Fakturor till Valdemarsviks kommun ska skickas till nedanstående fakturaadress. Vi skannar leverantörsfakturorna centralt och skickar ut dem till enheten/beställaren elektroniskt.

Valdemarsviks kommun
Ref: VV-minst två siffror
C/O S4F Progress AB
Box 398
737 26 FAGERSTA

Obligatoriska uppgifter vid fakturering

l samband med våra inköp ska Valdemarsviks Kommun alltid stå överst på adressraden samt att en referenskod uppges. Valdemarsviks kommuns referenskod inleds med två versaler: VV. Därefter följer ett löpnummer, två till sex positioner långt, som är unikt för beställaren.
Exempel på en referenskod är VV120.

Beställarens namn och beställande enhet ska alltid anges i klartext på fakturan.Om fakturan är ofullständig eller felaktig, kommer den att returneras för rättelse enligt följebrev.

Om Ni saknar referenskod när ni fakturerar, vänligen kontakta kommunens beställare.

E-faktura

Från 1a april 2019 ska ni som är leverantör till oss skicka era fakturor till oss som elektroniska fakturor.  Läs mer om lagkravet här.

30 dagars betalningsvillkor

Generellt tillämpar Valdemarsviks kommun 30 dagars betalningstid till samtliga leverantörer. Vi accepterar inte expeditions- eller faktureringsavgifter. Ovanstående gäller om inte annat överenskommits i avtal med leverantören