Oljeavskiljare

En verksamhet som hanterar mineralolja som riskerar att släppas ut i spill- eller dagvattensystemet ska ha en oljeavskiljare.