Fiber & bredband

Genom ett samarbetsavtal mellan TeliaSonera Sverige AB och Valdemarsviks kommun satsar Telia på en utbyggnad av dataförbindelser i hela kommunen. Målet är att bygga ut bredband så att det når fastighetsägare både på landsbygden, mindre orter och tätort. Snabba och säkra digitala förbindelser är en mycket viktig del av samhällets infrastruktur.

Utbyggnaden av bredband beror på om tillräckligt många är intresserade av bredbandsanslutning och i några områden även på om bidrag från Länsstyrelsen blir beviljade.

I kommunens orter Valdemarsvik, Gryt, Fyrudden, Gusum (samt delar av landsbygd) och Ringarum (samt delar av landsbygd) finns idag bredband utbyggt.

Uppkoppling via mobilnätet – ett alternativ till fiber

I vissa geografiska områden har Telia bedömt att det inte finns ekonomiska förutsättningar för en fiberutbyggnad. Därför har Telia tagit fram en stabil och säker uppkoppling via mobilnätet som alternativ till fiber vilket kommer erbjudas i flera landsbygdsområden (men inte överallt). Med Fast bredband via mobilnätet får kunden nätet säkrat på sin adress och Telia monterar en
stark mobilmottagare på fastigheten. Det garanterar en hastighet på minst 30 Mbit/s. Under rubriken Dokument på denna sida finns ett produktblad om fast bredband via mobilnätet (FWA).

Är du intresserad av bredband? Lämna din intresseanmälan till Fiber till alla. Du hittar länken till dem under rubriken Länkar på denna sida.

Frågor och felanmälan

Vi frågor eller felanmälan gällande sin bredbandsuppkoppling ska kunderna alltid i första hand vända sig till sin tjänsteleverantör. Önskar man ansluta sig eller vill ha information om sin framtida installation kan man vända sig till Zitius kundtjänst.

Zitius
Tel: 020 – 11 85 00
E-post: oppenfiber-landsbygd@teliacompany.com