Invasiva växter

Invasiva växter är främmande växtsorter som påverkar våra ekosystem och hotar den biologiska mångfalden. Tillsammans har vi ansvar för att minska spridning genom att hantera dessa växter på rätt sätt.

En invasiv växt är en främmande växtart som tagit sig in i landet och som sen på egen hand har spridit sig i naturen. De kan orsaka stor skada i det svenska ekosystemet genom att slå ut och ta över växtplatser. Exempel på invasiva arter är lupin, jätteloka, jättebalsamin och parkslide.

Se Naturvårdsverkets film där du får veta mer om vad en invasiv art är:

Invasiva växter får aldrig slängas bland trädgårdsavfall – varken hemma eller på Hjälmsborg återvinningscentral.

Om du upptäcker en invasiv växt gäller det här:

  • Som fastighetsägare har du en skyldighet att bekämpa invasiva arter. Det är enligt lag förbjudet att låta de listade arterna leva.
  • Läs på om växten så du bekämpar den på rätt sätt.
  • Ta bort växten. Var nog att du får bort hela växten, framför allt frön och rotdelar.
  • Lägg växtdelarna i dubbla, väl förslutna sopsäckar.
  • Lämna säckarna på återvinningscentral i brännbart.
    OBS! Avfallet ska inte läggas bland trädgårdsavfall!

Hindra spridning, bekämpa och släng på rätt sätt, tips från Naturvårdsverket

Naturvårdsverket har  en broschyr med tips och råd om invasiva växter:
Råd om hur du hindrar spridning av invasiva främmande arter i och från din trädgård – Naturvårdsverket

Det är viktigt att rapportera om du hittar en invasiv art. På så sätt kan man följa arternas utbredning och får möljighet att förebygga fortsatt spridning.

Här rapporterar du in ditt fynd:
Invasiva arter – Artfakta

På kommunens mark

Om du upptäcker invasiva arter på kommunens mark är vi tacksamma om du skickar en felanmälan via vår e-tjänst eller kontaktar miljökontoret.

Tack för att du hjälper till att minska spridningen!

Kommunen ansvarar för att bekämpa invasiva arter på kommunal mark, som i parker och andra allmänna ytor.

Kommunen ansvarar för avfallshantering av invasiva arter.