Miljöfarlig verksamhet

Ditt företag kan vara anmälningspliktigt enligt miljöbalken. Detta gäller bland annat om du hanterar stora mängder farliga kemikalier eller har en produktion som ger upphov till att farliga ämnen släpps ut till luften eller till vatten.

Miljöfarliga verksamheterna delas in i fyra grupper – tillståndspliktiga (A- och B-anläggningar), anmälningspliktiga (C-anläggningar) och verksamheter som varken är tillstånds- eller anmälningspliktiga (U-anläggningar). I Miljöprövningsförordningen (2013:251) anges vilka verksamheter som tillstånds- eller anmälningspliktiga.

I Valdemarsvik bedriver Miljö- och byggnämnden tillsyn över C- och U anläggningar. Länsstyrelsen i Östergötland har tillsyn över vissa miljöfarliga verksamheter i kommunen, de så kallade B-objekten.

Anmälan

Anmälan ska göras till Miljö- och byggnämnden via formuläret/blanketten här intill.

Exempel på miljöfarliga verksamheter som kan vara anmälningspliktiga är mekaniska verkstäder, bensinstationer, fordonstvättar, större lantbruk, skjutbanor med flera.

Tillstånd

Tillstånd ska sökas hos Länsstyrelsen eller Mark- och miljödomstolen, beroende på verksamhetens typ och storlek. Tillståndspliktiga verksamheter är till exempel större industrier, anläggningar för behandling av avfall, flygplatser, stora hamnar. Läs mer om tillståndspliktiga verksamheter på Länsstyrelsens hemsida.

Anmäl eller sök tillstånd i god tid

Anmälan ska göras minst sex veckor innan verksamheten startar. Det tar betydligt längre tid att få ett tillstånd och du får inte påbörja din verksamhet innan du fått ett tillstånd.