Energi- & klimatrådgivning

Valdemarsviks kommun erbjuder energi- och klimatrådgivning genom samarbete med Söderköpings- och Norrköpings kommuner. Rådgivningen är en kostnadsfri tjänst som finns till för alla i kommunen. Hushåll, företag, fastighetsägare, organisationer och föreningar är välkomna att kontakta oss. Antigen via telefon, e-post eller besök.

Hos rådgivningen får du opartisk och gratis information om bland annat:

  • värmesystem
  • solenergi
  • energieffektivt byggande
  • elanvändning, priser och avtal
  • fönsterbyte
  • tilläggsisolering
  • ventilation
  • belysning
  • aktuella bidrag, stöd och energideklarationer

Vi skickar gärna broschyrer där du kan läsa mer om hur du kan spara energi.

Rådgivningen finansieras med stöd av Energimyndigheten.