Lantbruk

Miljö- och byggnämnden har ansvar för miljötillsynen på alla lantbruk i kommunen, både djurhållande gårdar och de med enbart växtodling.

Djurskyddstillsynen ansvarar Länsstyrelsen för.