Avfallshantering vid fritidsbåtshamnar

För att minska marin nedskräpning trädde finns nu en ny föreskrift (TSFS 2023:12) om avfallshantering på hamnar som har fler än 25 fritidsbåtar. Det innebär bland annat att hamnarna ska ha mottagningsanordningar för avfall som fungerar som de ska, att de har rätt kapacitet, är rätt placerade och kan repareras utan dröjsmål om de går sönder. Tillsynen har flyttats från Transportstyrelsen till kommunerna.

Avfallshanteringsplan

Senast 1 januari 2024 ska alla fritidsbåtshamnar som har fler än 25 fritidsbåtar ha en godkänd avfallshanteringsplan samt en mottagningsanordning för avfall. Senast den 30 augusti 2023 ska båtklubbar skicka in sina avfallshanteringsplaner till miljökontoret. Kraven finns i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna rådom mottagning av avfall från fritidsbåtar (TSFS 2023:12).

Möjlighet att ta ut direkt avgift för viss del av avfallet

Hamnarna får täcka sina kostnader för avfallsmottagningen genom att ta ut en indirekt avgift, till exempel i form av båtplatsavgift, hamnavgift och gästhamnsavgift. För toalettavfall finns det möjlighet att ta ut en direkt avgift för viss del av avfallet.

Den som tar ut hamnavgift eller motsvarande generell avgift ansvarar för att uppfylla kraven som rör mottagningen av avfall från fritidsbåtar. En fritidsbåtshamn som tar ut båtplatsavgift är alltså skyldig att ha de mottagningsanordningar som behövs.

Om ingen avgift tas ut är det fastighetsägaren som ansvarar för att kraven är uppfyllda. Den fastighetsägare som upplåter mark till icke avgiftsbelagd hamnverksamhet har naturligtvis möjlighet att i kontraktet se till att den som använder marken åtar sig att uppfylla kraven på mottagning av avfall.