Patientförsäkring i kommunal hälso- och sjukvård

Om du drabbas av skada i samband med kommunal hälso- och sjukvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt Patientskadelagen.
Valdemarsviks kommun har patientförsäkring hos Kommunassurans Syd Försäkrings AB,. Patientförsäkringen omfattar den hälso- och sjukvård som kommunen bedriver.
Om du vill kräva ekonomisk ersättning från patientförsäkringen ska en skadeanmälan göras.
Det är du själv som bestämmer om du ska anmäla eller inte.

Kontakta Försäkringsbolaget på telefonnummer 040-611 24 50.
Handläggaren tar emot ditt samtal och gör därefter en bedömning av skadehändelsen. Försäkringsbolaget kontaktar vid behov kommunen för uppgifter kring omständigheterna hur en vårdskada uppstått.
I Patientskadelagen (1996:799) kan du läsa mer om rätten till patientskadeersättningen