Patientförsäkring i kommunal hälso- och sjukvård

Patientförsäkring i kommunal hälso- och sjukvård
Patientskada är en personskada som uppstått genom någon av de situationer som beskrivs i
6 § patientskadelagen enligt följande.

1. undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd
2. fel i eller felaktig hantering av sjukvårdsutrustning
3. felaktig diagnos
4. överföring av smittämne som lett till infektion i samband med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd
5. olycksfall i samband med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd eller under sjuktransport eller i samband med brand eller annan skada på vårdlokaler eller utrustning
6. ordination av läkemedel i strid med föreskrifter.

Du som har drabbats av en patientskada hos Valdemarsviks kommun har möjlighet att vända dig direkt vårt försäkringsbolag Kommunassurans med en skadeanmälan genom att fylla i blanketten på deras hemsida (länk: http://www.ksfab.se/vid-skada/patientskador/) och skicka in den till Kommunassurans.

Du har också möjlighet att be kommunen att hjälpa dig med att anmäla skadan.
Skadeanmälan (ifylld blankett) skickas till följande adress.
Kommunassurans Syd Försäkrings AB Göran Olsgatan 1211 22 Malmö
skador@ksfab.se
Telefon 040-611 22 00
Kontakt: Valdemarsviks kommun, Medborgarkontoret 0123-19100