Öppenvården Bojen

Öppenvården Bojen erbjuder öppenvård och rådgivning för dig som är 18 år eller äldre och har problem eller frågor om alkohol, droger eller spel om pengar.

Vi erbjuder behandling, individuellt och/eller i grupp, samt stöd och rådgivning till dig som är anhörig. Bojen har funnits sedan år 2005 och är beläget på Storgatan 33 i centrala Valdemarsvik. På öppenvården arbetar beroendebehandlare med erfarenhet och kunskap av psykosocialt behandlingsarbete utifrån Kognitiv beteende terapi (KBT).

Detta erbjuder Valdemarsviks kommun

  • Motiverande samtal
  • Egenvård med antabus
  • Alkohol- och drogkontroller
  • Återfallsprevention (ÅP), Community Reinforcement Approace (CRA)
  • Social färdighetsträning och anhörigsstöd/Community Reinforcement And Family Training (CRAFT).

Du kan vända dig till oss på öppenvården Bojen om du har behov av stöd och rådgivning. För att genomgå behandling via öppenvårdsverksamheten Bojen krävs ett bistånd från socialtjänsten. För att beviljas bistånd gör socialtjänsten en utredning, kartläggning och bedömning av den enskildes missbruk- och beroendeproblematik samt övriga livssituation för att avgöra om öppenvård är en lämplig insats.

Om du vill ansöka om bistånd, kan du antingen själv eller tillsammans med öppenvården ta kontakt med socialtjänsten.