Öppenvården Bojen

Vad är Bojen?

Bojen är en del av öppenvården som erbjuder samtalsstöd och rådgivning för vuxna med alkohol-, narkotika- och spelberoende, samt livsstilskriminella i Valdemarsviks kommun. Även anhöriga är välkomna till oss. Samtliga samtal, behandlingar och aktiviteter vi erbjuder är kostnadsfria.

Det kan vara av många olika anledningar du väljer att höra av dig till oss. Det som är gemensamt för de som hör av sig till oss är känslan av att ”det här fungerar inte längre”. Det är då vi på Bojen kan erbjuda en knuff i rätt riktning. Vårt mål är helt enkelt att hjälpa dig till en bättre fungerande vardag.

Service på Bojen/rådgivning och motiverande samtal

För att enklare och snabbare komma i kontakt med oss erbjuder vi något vi kallar ”serviceingång”. Det innebär att du får möjligheten att träffa oss upp till fem gånger utan att det krävs ett myndighetsbeslut. Ingenting från dessa träffar journalförs och du kan välja att vara anonym. Om du efter dessa tillfällen vill ha fortsatt stöd från Bojen behövs ett myndighetsbeslut och då behöver du ansöka om vård. Det gör du exempelvis genom att kontakta kommunens växel och fråga efter en handläggare.

Behandling

Genom enskilda samtal och gruppverksamhet erbjuder vi samtalsstöd och rådgivning, baserat på Kognitiv Beteende Terapi (KBT), återfallsprevention (ÅP) och motiverande samtal (MI).

Vi erbjuder även programmen A-CRA, CRA, CRAFT (anhörigstöd), Kriminalitet som livsstil, spelfriheten.

Öppna aktiviteter

Bojen erbjuder även en möjlighet till sociala aktiviteter:

  • Drop in-fika
  • Gym-träning

Kontakta personal på Bojen för aktuella dagar och tider.

Du hittar oss här

Våra lokaler är belägna i Funkishuset plan 1, med samma ingång som Valdemarsviks bibliotek.