Dödsboanmälan

När någon avlidit ska en bouppteckning göras. Bouppteckning är en sammanställning över den avlidnes tillgångar och skulder och ska göras inom tre månader efter dödsfallet. Bouppteckningen medför som regel en kostnad för dödsboet.

Om den dödes tillgångar endast räcker till begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet och det inte finns någon fast egendom eller tomträtt i boet, kan bouppteckning enligt 20 kap 8 a § ÄB ersättas med en dödsboanmälan.

Dödsboanmälan ska upprättas av socialnämnden och ska vara skriftlig.

Dödsboanmälan bör göras inom två månader efter dödsfallet till Skatteverket där den registreras och förvaras.