Budget- och skuldrådgivning

Budgetrådgivning hjälper dig när du behöver hjälp med att planera ekonomin. Om utgifterna ofta är högre än inkomsterna är det bra att göra en budget för att få tillbaka kontrollen över ekonomin. Tillsammans kan vi gå igenom dina inkomster och utgifter, göra budget för att du ska kunna prioritera de viktigaste utgifterna. Budgeten kan sedan vara ett verktyg för att hålla ordning på ekonomin och förhindra skuldfällor.

Skuldrådgivning hjälper dig när du har problem att betala dina skulder. Vi går tillsammans igenom dina skulder och upprättar en skuldförteckning för att få överblick över dina skulder. Du kan få hjälp med att räkna ut om du kan betala, i så fall hur mycket du kan betala varje månad. Vi kan ställa samman förslag till betalningsuppgörelser för att få överenskommelser med alla du har skulder till.

Skuldsanering – när du uppfyller kraven i skuldsaneringslagen

För att ge de mest skuldtyngda en möjlighet att bli skuldfria finns skuldsaneringslagen. Du kan om vissa kriterier är uppfyllda få ett beslut om skuldsanering genom Kronofogdemyndigheten. Vi går igenom förutsättningarna för att få skuldsanering och hjälper dig eventuellt med att fylla i ansökan. Om Kronofogdemyndigheten beslutar att du skall få skuldsanering har du också möjlighet att få råd och stöd under hela skuldsaneringsperioden. Rådgivaren har tystnadsplikt och rådgivningen är avgiftsfri. Ring för tidsbeställning.

Läs mer om skuldsanering på Kronofogdens hemsida: Skuldsanering | Kronofogden

Tips att börja titta på vid förändrad ekonomi

  • Gå igenom aktuella kontoutdrag och få en helhetsbild av vart dina pengar går.
  • Betala i första hand kostnader för hem, hyra/bolån, el och mat, och även utgifter som barnomsorg, hemförsäkring och fackavgifter.
  • Fråga dig själv: Finns det något jag kan dra ner på eller vara utan? Välj bort allt eller en del av det som inte är nödvändigt. Tex streaming tjänster, mobilabonnemang kan man ibland förändra.
  • Undvik att handla på kredit och att ta lån för att klara av löpande utgifter eller ökade kostnader.
  • Planera din ekonomi månad för månad. Gör en budget. ”Budgetkalkylen” på Konsumentverkets hemsida är ett användbart verktyg: Konsumentverket | Budgetkalkylen

Vanliga frågor och svar

Storleken på skulden har inte så stor betydelse, det KFM tittar på är om man kan betala tillbaka inom överskådlig tid. Ta kontakt med budget och skuldrådgivare för att diskutera dina förutsättningar.

Alla har rätt att ansöka om skuldsanering och det är möjligt att få en skuldsanering utan att betala något.

Det är möjligt att få en skuldsanering beviljad, även om du bor i egen fastighet.

Boka in en budgetrådgivning så vi kan titta tillsammans hur du kan förändra ekonomin.