Budget- och skuldrådgivning

Budgetrådgivning hjälper dig när du behöver hjälp med att planera ekonomin. Om utgifterna ofta är högre än inkomsterna är det bra att göra en budget för att få tillbaka kontrollen över ekonomin. Tillsammans kan vi gå igenom dina inkomster och utgifter, göra budget för att du ska kunna prioritera de viktigaste utgifterna. Budgeten kan sedan vara ett verktyg för att hålla ordning på ekonomin och förhindra skuldfällor.

Skuldrådgivning hjälper dig när du har problem att betala dina skulder. Vi går tillsammans igenom dina skulder och upprättar en skuldförteckning för att få överblick över dina skulder. Du kan få hjälp med att räkna ut om du kan betala, i så fall hur mycket du kan betala varje månad. Vi kan ställa samman förslag till betalningsuppgörelser för att få överenskommelser med alla du har skulder till.

Skuldsanering – när du uppfyller kraven i skuldsaneringslagen

För att ge de mest skuldtyngda en möjlighet att bli skuldfria finns skuldsaneringslagen. Du kan om vissa kriterier är uppfyllda få ett beslut om skuldsanering genom Kronofogdemyndigheten. Vi går igenom förutsättningarna för att få skuldsanering och hjälper dig eventuellt med att fylla i ansökan. Om Kronofogdemyndigheten beslutar att du skall få skuldsanering har du också möjlighet att få råd och stöd under hela skuldsaneringsperioden. Rådgivaren har tystnadsplikt och rådgivningen är avgiftsfri. Ring för tidsbeställning.