EU-valet 2024

Söndagen den 9 juni 2024 är det val till Europaparlamentet. Förtidsröstningen startar den 22 maj.

Val till Europarlamentet, förkortas numera EU-valet, sker vart femte år och genomförs i år söndagen den 9 juni.

Sverige är en representativ demokrati och när du röstar väljer du de partier och personer som du vill ska representera dig i de politiska organen; riksdagen, kommunfullmäktige, regionfullmäktige och Europaparlamentet. Sverige har 21 mandat att fördela i Europaparlamentet.

Valresultatet 2024

Ett preliminärt valresultat räknas fram redan under valnatten. Det slutliga valresultatet räknas fram av länsstyrelserna i Sverige.

Valkrets, valdistrikt och mandat

En valkrets är ett geografiskt område. När du röstar utser du kandidater till den valkrets som du tillhör. I val till Europaparlamentet är Sverige en enda valkrets.

Varje kommun delas upp i ett antal valdistrikt med vallokaler. Kommunen består av 6 valdistrikt. Det framgår på röstkortet i vilket valdistrikt och i vilken vallokal du ska rösta på valdagen.

Rösträtt

För att få rösta i EU-valet i Sverige ska du ha fyllt 18 år senast på valdagen.
Du ska även vara:

→ svensk medborgare och vara (eller har varit) folkbokförd i Sverige, eller

→ medborgare i något av EU:s medlemsländer, folkbokförd i Sverige och ha  anmält dig till Sveriges röstlängd senast 30 dagar före valdagen. För EU-valet 2024 innebär det att du måste ha anmält dig senast den 10 maj.

→ Du som uppfyller villkoren får hem ett röstkort drygt tre veckor före valet. På röstkortet står det vilket valdistrikt som du tillhör och i vilken lokal som du ska rösta.

Så röstar du

I Sverige har vi hemliga val. Det betyder att du inte behöver avslöja vad du röstar på om du inte själv vill. Du kan rösta på valdagen eller förtidsrösta.

Du som ska rösta kan lämna din röst på flera olika sätt. Kontakta kommunens valkansli om du har frågor.

Valdagen den 9 juni

På ditt röstkort ser du i vilket distrikt och i vilken vallokal du ska rösta på valdagen. 

Vallokaler på valdagen

Valdemarsviks Folkets hus, lokal matsalen

Adress: Storgatan 58, Valdemarsvik

Öppettider 08:00–21:00

Valdemarsviks Folkets hus, lokal gamla biblioteket

Adress: Storgatan 58, Valdemarsvik

Öppettider 08:00–21:00

Gusums Folkets hus, lokal Viran

Adress: Furuvägen 1, Gusum

Öppettider 08:00-21:00

Ringarums skola – gymnastiksal

Adress: Skolvägen 14, Ringarum

Öppettider 08:00-21:00

Ekbacken

Adress: Ingelsbo Ekbacken 1

Öppettider 08:00-13:00 och 17:00-21:00

Gryts församlingshem

Adress: Klockaruddsvägen 3, Gryt

Öppettider 08:00-13:00 och 17:00-21:00

Förtidsrösta

Förtidsröstningen öppnar 18 dagar före valdagen, det vill säga den 22 maj.
Du kan förtidsrösta i vilken kommun och öppen röstningslokal för förtidsröstning som helst i Sverige.
På valdagen röstar du i den vallokal som står angiven på ditt röstkort.

Röstningslokalernas öppettider

Adress: Storgatan 58, Valdemarsvik

Öppet samtliga dagar under förtidsröstningen

 • måndagar – onsdagar  12:00-18:00
 • torsdagar – fredagar 10:00-14:00
 • lördagar 10:00-13:00
 • söndagar 12:00-14:00
 • söndag 9 juni (valdagen) 08:00-21:00

Adress: Furuvägen 1, Gusum

Öppet vissa dagar under förtidsröstningen

 • tisdagen 28 maj 14:00-16:00
 • onsdagen 29 maj 17:00-19:00
 • lördagen 1 juni 12:00-14:00
 • måndagen 3 juni 14:00-16:00
 • fredagen 7 juni 12:00-15:00
 • lördagen 8 juni 12:00-14:00

Adress: Skolvägen 14, Ringarum

Öppet vissa dagar under förtidsröstningen

 • torsdagen 30 maj 16:00-19:00
 • tisdagen 4 juni 16:00-19:00
 • onsdagen 5 juni 16:00-19:00

Budröstning

För dig som inte kan ta dig till en röstningslokal eller vallokal på grund av ålder, sjukdom eller funktionsvariation finns möjligheten att rösta med bud. En budröst kan lämnas in till en röstningslokal under hela förtidsröstningsperioden eller till din vallokal på valdagen. För att rösta med bud behöver du ett bud, ett vittne och särskilt material för att rösta med bud. Det material som behövs kan hämtas i röstningslokalerna, på kommunkontoret Strömsvik eller beställas genom Valmyndigheten.

Förtidsröstning med lantbrevbärare

Om du vistas vid en lantbrevbärarlinje utanför tätort har du möjlighet att budrösta med hjälp av PostNords lantbrevbärare. Brevbäraren lämnar din röst till en röstningslokal.

Ambulerande röstmottagning

Du som har rätt att rösta med bud kan även boka ambulerande röstmottagare. De ambulerande röstmottagarna är utsedda av valnämnden. Bokning av ambulerande röstmottagning kan göras under förtidsröstningsperioden från 22 maj till 9 juni. Bokning görs via telefonnummer 0123-192 40. Boka gärna i god tid i förväg. Sista tiden att boka ambulerande röstmottagning på valdagen 9 juni är kl. 14:00. Bokningar som görs efter det genomförs i mån av möjlighet och kan inte garanteras.

De ambulerande röstmottagarna har med sig allt som krävs för att rösta. Du behöver ha röstkort och en giltig id-handling. Din röst görs i ordning på samma sätt som en förtidsröst i en lokal för förtidsröstning.

De ambulerande röstmottagarna kommer besöka kommunens äldreboenden för att ta emot röster. Ingen särskilt förhandsbokning krävs. Besöket kommer genomföras under följande tider:

→ den 29 maj kl. 10-11, Ålderso Gryt

→ den 30 maj kl. 10-11, Vammarhöjden

→ den 30 maj kl. 14-15, Kyrkvägen 4