Vänortskommun Roja

Valdemarsviks kommun har sedan 1991 en vänort – Roja kommun i Lettland.

Roja har drygt 4 000 invånare, ligger i Rigabukten ca 10 mil norr om Riga och är liksom Valdemarsvik en kustkommun.

Vänortsavtalet mellan Valdemarsvik och Roja slöts redan 1991. Samarbetet var aktivt fram till ca år 2000. Därefter låg det delvis nere i några år för att aktivt återupptas 2003.

Samarbetsområde

Vi samarbetar/har samarbetat framför allt inom kulturområdet.