För dig som ska rösta

Du som ska rösta kan lämna din röst på flera olika sätt. Här finns information om rösträtt, möjlighet att rösta med bud och boka ambulerande röstmottagning. Kontakta kommunens valkansli om du har frågor.

Rösträtt

Du har rösträtt till riksdagen om du är:

  • 18 år senast på valdagen,
  • svensk medborgare och
  • är eller har varit folkbokförd i Sverige.

Du har rösträtt till region- och kommunfullmäktige om du är:

  • 18 år senast på valdagen,
  • folkbokförd i kommunen eller regionen,
  • svensk medborgare, medborgare i annat EU-land, Island eller Norge, eller
  • medborgare i något annat land eller statslös och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen

Lämna din röst

Under förtidsröstningen som pågår mellan 24 augusti och 11 september har du möjlighet att rösta i en röstningslokal. Du kan förtidsrösta i vilken röstningslokal som helst i hela landet. På valdagen 11 september kan du rösta i din vallokal. Vilken vallokal som i din framgår på ditt röstkort. Om du av någon anledning inte kan ta dig till en röstnings- eller vallokal finns det andra möjligheter om du vill rösta.

Budröstning

För dig som inte kan ta dig till en röstningslokal eller vallokal på grund av ålder, sjukdom eller funktionsvariation finns möjligheten att rösta med bud. En budröst kan lämnas in till en röstningslokal under hela förtidsröstningsperioden eller till din vallokal på valdagen. För att rösta med bud behöver du ett bud, ett vittne och särskilt material för att rösta med bud. Det material som behövs kan hämtas i röstningslokalerna, på kommunkontoret Strömsvik eller beställas genom Valmyndighetens hemsida.

Förtidsröstning med lantbrevbärare

Om du vistas vid en lantbrevbärarlinje utanför tätort har du möjlighet att budrösta med hjälp av PostNords lantbrevbärare. Brevbäraren lämnar din röst till en röstningslokal.

Ambulerande röstmottagning

Du som har rätt att rösta med bud kan även boka ambulerande röstmottagare. De ambulerande röstmottagarna är utsedda av valnämnden. Bokning av ambulerande röstmottagning kan göras under förtidsröstningsperioden från 24 augusti till 11 september. Bokning görs via telefonnummer 0123-191 82. Boka gärna i god tid i förväg. Sista tiden att boka ambulerande röstmottagning på valdagen 11 september är kl. 14:00. Bokningar som görs efter det genomförs i mån av möjlighet och kan inte garanteras.

De ambulerande röstmottagarna har med sig allt som krävs för att rösta. Du behöver ha röstkort och en giltig id-handling. Din röst görs i ordning på samma sätt som en förtidsröst i en lokal för förtidsröstning.

De ambulerande röstmottagarna kommer besöka kommunens äldreboenden för att ta emot röster. Ingen särskilt förhandsbokning krävs. Besöket kommer genomföras 1 september under följande tider:

  • 09:00-10:00 Ålderso Gryt
  • 11:00-12:00 Vammarhöjden
  • 14:00-15:00 Gusums äldreboende

Valupplysningen

Valmyndighetens telefonnummer 020-825 825 för väljare har nu öppnat och
kommer att vara igång fram till efter valet. Numret är till för allmänheten som har frågor kring valet.

Valmyndigheten – Frågor och svar

Information om hur du röstar på andra språk – Information on how you vote in other languages

Valmyndigheten – other languages