Miljöprojekt Spånskivedeponin

Spånskivedeponin är en industrideponi, där det mellan åren 1962 till 1982, deponerades industriavfall (huvudsakligen spån, bark, limrester och fat) från spånskivefabriken som låg direkt nordväst om deponiområdet. Området finns strax utanför Grännäs friluftsområde i Valdemarsvik.

Kommunen utförde under åren 2016-17 undersökningar vid före detta Spånskivedeponin. Undersökningarna omfattade mark, grundvatten och luft, samt provtagning av dricksvattenbrunnar. Syftet med undersökningarna var att utreda deponins omfattning och innehåll, påverkan på omgivningen samt risker för hälsa och miljö utifrån dagens markanvändning.

Resultatet av undersökningen kan du läsa i rapporten och dess bilagor som finns i listan till höger.

Rekommendation för dig som vistas på platsen

Om du befinner dig på platsen ska du vara försiktig, eftersom oljefat tidigare trängt upp genom täckningen av sand och det ligger ytligt skrot och avfall i utkanten av deponin. Undvik stående vatten i utkanten av deponin eftersom vattnet kan ha direkt kontakt med förorenat material. Undvik kontakt med träspån samt jord och avfall kring ytligt liggande tunnor. Undvik också att äta bär eller svamp som växer på deponin och dess utkanter.