Oljesanering 2018

Här har vi samlat information gällande oljeutsläppet och efterföljande saneringsarbete under sommaren 2018.

Västerviks kommun ledde arbetet med finsanering av öarna i Västerviks- och Valdemarsviks kommuner. Saneringsledare i Västerviks kommun var Ola Karlsson, och i Valdemarsvik var Monika Hallberg utsedd till saneringsledare.

Finsaneringen hanterades genom ett djupgående samarbete mellan de berörda kommunerna. En saneringsfirma ledde arbetet från Flatvarp. Respektive kommun tillsatte ett antal egna resurser som bistod i saneringen på plats.

Under våren 2019 genomfördes nya besiktningar av de 38 saneringsområdena för att se om ytterligare insatser skulle krävas. Vid besiktningen kunde man konstatera att inga ytterligare insatser behövs. Du kan läsa mer om besiktningen här.

Vi har sammanställt frågor och svar om oljeutsläppet i ett dokument. Du hittar det bland länkarna i kolumnen till höger.

Oljesanering i skärgården