EU-projekt: Fyrudden – Smart Marina

Smart Marina var ett EU projekt där kommunen fick EU-finansierade medel för att utveckla Fyruddens hamn. Projektet gick ut på att utveckla hamnen genom att skapa bättre utrymmen för service och båtturism.

I projektet har antalet gästhamnsplatser utökats, tack vare ett par stora flytbryggor med el och vatten för att kunna ta hand om den ökade mängd turister som en attraktiv hamn innebär. Totalt finns nu 65 gästhamnsplatser, samt platser för kollektivtrafik och annat. Dessutom har hamnen blivit mycket klart mindre vindkänslig, då en 60-meters vågbrytare lagts i förlängningen till yttre stenpiren.

Projektets slutkonferens har hållits. Se alla presentationer här.

Samtidigt som antalet gästbåtplatser utökas har servicehuset försetts med solpaneler för ren el, och även annan service utökats. Projektet fortsätter under början av 2021 med de sista delarna för att nå internationella miljöutmärkelsen Blå Flagg. Det handlar mycket om att förbättra sophanteringssituationen samt information och skyltning till besökare.

Om projektet

I EU projektet Smart Marina deltog olika hamnar från Åland, Finland, Estland och Sverige. Projektet pågick under tre år, med start under januari 2018. Finansiering har möjliggjorts med hjälp av medel från Central Baltic, som stod för 75 procent av finansieringen. Valdemarsviks kommun stod för resterande 25 procent. Kommunen fick cirka 1.5 miljoner kr i EU-medel till investeringar för bryggor, betong och material i Fyruddens hamn samt ytterligare 2 miljoner kronor i övriga kostnader. Valdemarsvik var också ansvariga för utvecklingen på Uvmarö hamn i S:t Anna samt Burgsvik på Gotland.

Genom projektet har Fyrudden blivit en mer tillgänglig och attraktiv hamn. Målet med projektet var att kunna erbjuda en attraktiv mötesplats som kan erhålla en god servicestandard för båtturister, besökare och boende.

Läs mer om EU-projektet Smart Marina här.

Samarbetsparter

  • Lead partner: Ålands Utvecklings AB
  • Projektpartner: Valdemarsviks Kommun
  • Finansiering: Interreg Central Baltic och Valdemarsviks Kommun
  • Hamnar som ligger under Valdemarsviks projekt
    • Fyrudden
    • Uvmarö
    • Burgsvik