Karta med synpunkter

Karta med synpunkter från medborgarmöte oktober 2018

Nu har kartan med synpunkter från mötet ute på Eköns camping i oktober 2018 blivit färdig. Den sammanställer alla de olika tankar och idéer som deltagarna ritade på sina kartor.