Så arbetar vi med barn- och elevhälsa

Barn och elever i Valdemarsviks kommun erbjuds barn- och elevhälsa inom förskola och skola. Elevhälsan omfattar fyra perspektiv:

  • Specialpedagogiskt
  • Medicinskt
  • Psykosocialt
  • Psykologiskt

Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande och stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål. Det är rektor som beslutar om att utreda om en elev behöver och se till att det finns stöd. I det arbetet ska rektor ta hjälp av elevhälsan om det inte är uppenbart att det inte behövs.

Elevhälsans uppdrag är, enligt Skollagen:

  • Att främja hälsa hos alla barn och elever
  • Att ha fokus på barn och ungdomar i behov av särskilt stöd
  • Att skapa förutsättningar för växande och lärande

Så jobbar vi med elevhälsa i vår kommun

I Valdemarsviks kommun bedrivs elevhälsoarbetet nära barnen och eleverna på respektive förskola och skola och leds av av rektor. Elevhälsans gemensamma arbete leds av en verksamhetschef för samlad elevhälsa.