Skolmat

Kostenheten i Valdemarsviks kommun har ett stort ansvarsområde. I centralköket lagas mat till såväl förskola och skola som till äldreomsorgen. Tre olika måltider lagas varje vardag, med gröna alternativ, där kostchefen och hennes team utgår från nationella rekommendationer och egna ambitioner om närproducerat och ekologiskt.

För kommunens kostenhet utgör de nationella rekommendationerna från Livsmedelsverket grunden för all matlagning, med tydliga anvisningar om näringsinnehåll och portionsstorlekar för olika åldersgrupper. Dessutom har Socialstyrelsen en del riktlinjer som ska följas.

Kostenheten lagar olika maträtter till förskolan, skolan och äldreomsorgen. En hel del av arbetet med kosten styrs genom de nationella riktlinjerna. De yngre barnens kost har exempelvis mildare smaker och mindre salt, de äldre skolbarnen får mer ”modern” kost med internationella influenser och starkare smaker. Maten till de äldre innehåller mer fett och protein, samt har en mer traditionell inriktning.

Visste du detta om skolmaten?

  • en dag i veckan är skolmaten helt vegetarisk
  • fyra dagar i veckan finns alltid ett vegetariskt alternativ
  • en dag i månaden serveras vilt
  • cirka 70% av råvarorna köps idag in från Sverige, varav ca 10% är närproducerat
  • cirka 30% av råvarorna är importerade, exempelvis oljor och grönsaker under vinterhalvåret
  • mjölken som serveras i Valdemarsviks kommuns skolor är delvis finansierad av Europeiska garantifonden för jordbruket

Om kostenhetens arbete i Valdemarsviks kommunpodd

Vi möter Karin Petterson och Susanne Johansson och pratar om god mat. De brinner för god mat, och arbetar på kommunens kostenhet som levererar mat till barnomsorg, skola, hemtjänst och särskilda boenden. Karin och Susanne berättar om sin vision för kostverksamheten och vilka lagar och regler som styr verksamhet, från upphandling till maten kommer på bordet. Vad är viktigt för de som arbetar i köket och vad som driver dem i deras arbete?