Specialpedagogiskt stöd

I de specialpedagogiska insatserna ingår bland annat att:

  • Ge stöd, handledning och kompetensutveckling till berörd förskole/ skolpersonal
  • Gå igenom lärmiljöer för att kartlägga och undanröja hinder för elever med särskilda behov
  • Ge stöd och råd kring anpassningar och alternativa lärverktyg.

Vill du veta mer om specialpedagogiskt stöd kan du prata med en lärare eller rektor på skolan, eller ta upp frågan i samband med utvecklingssamtal.