Grundskola

Välkommen till Valdemarsviks kommuns grundskolor, där vi stolt erbjuder en trygg, säker och trevlig miljö för våra elever. Vi strävar efter att skapa en positiv och främjande atmosfär som främjar lärande och personlig utveckling.

I våra skolor är vårt främsta fokus att säkerställa elevernas välbefinnande och trygghet. Vi värnar om varje elevs rätt att känna sig säker och respekterad, och vi tar aktivt steg för att främja en miljö fri från mobbning och diskriminering. Genom att ha tydliga regler och rutiner skapar vi en plats där eleverna kan känna sig trygga och koncentrerade på sin utbildning.

Vi är stolta över våra kompetenta och engagerade lärare. De brinner för sitt yrke och strävar efter att skapa en inspirerande lärandemiljö där varje elev ges möjlighet att nå sin fulla potential. Våra lärare är välutbildade och uppdaterade med de senaste pedagogiska metoder och verktyg för att kunna ge våra elever den bästa undervisningen möjligt.

Vi arbetar aktivt med att erbjuda en bred och varierad läroplan som möter elevernas individuella behov och intressen. Genom att erbjuda en mix av teoretiska ämnen och praktiska tillämpningar strävar vi efter att ge våra elever en välgrundad kunskapsbas och förbereda dem för framtida utmaningar.

Vi ser fram emot att välkomna dig och ditt barn till Valdemarsviks kommuns grundskolor. Tillsammans skapar vi en stimulerande och framgångsrik utbildningsmiljö där varje elev kan växa och utvecklas på bästa möjliga sätt.