Psykologiskt stöd

Psykolog inom elevhälsan arbetar för att främja barns och elevers hälsa, lärande och utveckling i förskolan och skolan. Arbetet kan vara förebyggande och/eller åtgärdande på individ-, grupp och organisationsnivå.

I psykologiska insatser ingår bland annat:

  • Utredning och bedömning av enskilda individer och/eller grupper
  • Utbildning/kompetensutveckling av skolpersonal
  • Utvecklingsarbete på skolor/förskolor
  • Konsultation
  • Handledning
  • Medverkan på skolornas elevhälsoteam