Fritidshem

Välkommen till våra fritidshem! Vi är stolta över att erbjuda en kvalitativ och meningsfull fritidsverksamhet för barn mellan sex och tolv år.

Fritidshemmen är strategiskt placerade i anslutning till och har ett nära samarbete med våra skolor, vilket skapar en smidig övergång mellan skoldagen och fritidsaktiviteter.

Fritidshemmen finns på Gusums skola, Ringarums skola och Sörbyskolan. Vi följer läroplanen och anpassar vår verksamhet efter varje enskilt barns intressen, behov och erfarenheter. Detta gör vi för att skapa en meningsfull och stimulerande miljö där barnen kan växa och utvecklas på sina egna villkor.

För de äldre barnen och ungdomarna i åldrarna 10-19 år erbjuder vi ”Fabriken” i Funkishuset i Valdemarsvik, som är en öppen och enklare form av fritidshem. Här erbjuder vi spännande aktiviteter och möjligheter för unga att mötas och utvecklas tillsammans.

Vi ser fram emot att välkomna ditt barn till våra fritidshem och skapa en inspirerande och rolig fritid tillsammans!