Vuxenutbildning

Genom vuxenutbildningen kan du söka följande utbildningar:

  • Grundskolekurser
  • Gymnasiekurser
  • Yrkesutbildningar på gymnasienivå
  • Lärlingsutbildning
  • Svenska för invandrare, SFI
  • Särskild utbildning för vuxna

Utbildningar som du ser ovan finns på distans eller erbjuds av utbildningsanordnare i andra kommuner. Om du bor i Valdemarsviks kommun söker du alltid utbildningar upp till gymnasial nivå via vuxenutbildningen i Valdemarsvik, oberoende av var utbildningen du söker finns. Att studera på vuxenutbildning på gymnasial nivå är ingen rättighet, men vi utgår ifrån din situation, lagar och regler när vi bedömer om vi kan tillmötesgå dina önskemål.

Du kan också läsa motsvarande grundskolekurser och gymnasiekurser på folkhögskola, läs mer på www.folkhogskola.nu.

Yrkeshögskola och högskoleutbildningar  är statliga utbildningar. De söker du direkt hos respektive utbildningsanordnare. Även här kan du få hjälp av vår studie- och yrkesvägledare.

Vuxenutbildningen är kostnadsfri. Litteratur och eventuella resor som krävs för utbildningen bekostas av dig själv, skolmat ingår inte.

Studie- och yrkesvägledning