Stöd i förskolan

Förskolan ska enligt skollagen ta hänsyn till barnens olika behov och ge möjlighet till stöd.
Om det framkommer att ett barn är i behov av särskilt stöd ska förskolans rektor se till att barnet ges ett sådant stöd. Barnets vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta vid utformningen av de särskilda stödinsatserna. Förskolans personal har tillgång till en specialpedagog som är delaktig i att utforma stödet. Upplever du att ditt barn har behov av stöd, prata med förskolans personal eller förskolans rektor. Du kan också ta upp det i samband med utvecklingssamtalet.