Förskola

Välkommen till Valdemarsviks kommuns förskolor där lek och lärande går hand i hand! Tillsammans skapa vi grunden för barnens framtida utveckling och välbefinnande.

I förskolan är det viktigt att lek och lärande går hand i hand. Genom leken får barnen möjlighet att utforska och lära sig om sin omvärld på ett naturligt och roligt sätt. Samtidigt är det viktigt att det pedagogiska arbetet är genomtänkt och anpassat efter varje enskilt barns behov och förutsättningar. På så sätt kan vi bidra till att varje barn får möjlighet att utvecklas och nå sin fulla potential, samtidigt som vi skapar en trygg och inkluderande miljö för alla barn.

Att ansöka till förskolan

Skicka in en ansöka om plats → Min förskola och Mitt fritidshem När ansökan registrerats ställs barnet i kö till förskolan. Sen får man ett placeringsbeslut med ett datum när man kan börja på förskolan. Kommunen ska erbjuda barnet förskola inom fyra månader efter inkommen ansökan.

Att börja i förskolan

Introduktionen på förskola kan vara en känslofylld period för både barn och vårdnadshavare. I samband med att ditt barn börjar på förskolan finns det en del saker du behöver göra, som till exempel lämna grundschema för barnets tid på förskolan och ha koll på planeringsdagar.

Här har vi samlat information om vad du behöver göra rent praktiskt → Att ha koll på innan och under tiden man har barn i förskolan