Medborgarundersökning

Statistiska Centralbyrån, SCB, har genomfört en medborgarundersökning i Valdemarsviks kommun under våren 2014. Undersökningen genomfördes mellan den 20 mars och den 12 maj 2014. Ett urval på 600 personer i åldrarna 18 – 84 år tillfrågades och av dessa besvarade 50 procent enkäten.

Undersökningen består av tre delar:
A.    Medborgarna om kommunen som en plats att bo och leva på
B.    Medborgarna om kommunens verksamhet
C.    Medborgarna om inflytande i kommunen