Nyheter: Nyhet Näringsliv

Nominera årets unga företagare 2024 i Valdemarsviks kommun

Det är dags att hylla en framstående ung entreprenörer i Valdemarsviks kommun som utmärkt sig särskilt under det senaste året! Personen ska vara under 30 år och uppfylla någon eller några av kriterierna nedan. Vi uppmanar dig att nominera personer som du anser vara värdiga att bli hyllade för sitt arbete och sin vision. Kanske […]

Vägledning för företag i samhällsbyggnadsfrågor

Behöver ditt företag vägledning inom samhällsbyggnadsområdet? Kommunen erbjuder stöd och lotsning för att underlätta för företag att navigera i myndighetskrav och administrativa processer. Torsdag den 25 april, mellan klockan 15:00 och 16:30, har företag möjlighet att boka in sig för personlig lotsning och support. Tjänstemän inom Plan- och bygg, Miljö- och hälsa samt Gata- och […]

Nya bestämmelser förbjuder eldning av trädgårdsavfall

Från och med 1 januari 2024 gäller en ny lagstiftning i avfallsförordningen. De nya bestämmelserna är en del av införandet av EU:s avfallsdirektiv, som bland annat innebär att bioavfall i första hand ska materialåtervinnas. Förändringen innebär att trädgårdsavfall ska komposteras eller lämnas till återvinningscentralen. De nya förutsättningarna gäller inte bara för privatpersoner, utan också trädgårds- […]

Återvinningscentralen öppnar senare onsdag 17 april

Med anledning av personalmöte öppnar Återvinningscentralen klockan 11.00 onsdagen den 17 april.

Välkommen på NyföretagarCentrums årsstämma i Valdemarsvik

NyföretagarCentrum Söderköping Valdemarsvik bjuder in till lättare lunch och föreläsning i samband med sin årsstämma i Valdemarsvik. Du är varmt välkommen! Tid: torsdag den 18 april kl 12:00 – 13:30 Plats: Valdemarsviks ishall Anmälan via mail: valdemarsvik@nyforetagarcentrum.se senast tisdag 16 april Föreläsning: Hur når jag mina kunder och hur ökar jag min försäljning. Ditt varumärke […]

Beslut om inköpsstopp vid kommunstyrelsens sammanträde 15 april

Den ekonomiska prognosen från februari visar ett underskott på 24,5 miljoner kronor för 2024. Med bakgrund av det ekonomiska läget är det nödvändigt att agera för att bryta den ökande kostnadsutvecklingen inom kommunens verksamheter. Detta är nödvändigt fram till dess att pågående besparingsåtgärder börjar visa resultat och ekonomin är i balans. Vid kommunstyrelsens sammanträde den […]

Unga kvinnliga entreprenörer: WE C Business 2024 är för dig

Inom ramen för Interreg Central Baltic har kvinnor i åldern 18-25 möjlighet att få växa som entreprenörer och utveckla sitt företag. Interreg Central Baltic är ett internationellt utvecklingsprogram för dem som har en affärsidé eller redan idag driver ett företag och vill utveckla det. Programmet erbjuds till kvinnor i vissa delar av Sverige, bl a […]

Turistservice i förändring – arbetet är i full gång

Från och med idag, den 1 mars, sköter Valdemarsviks kommun driften av Valdemarsviks gästhamn och ställplatser, vilket innebär att städning och tillsyn hanteras av kommunens personal. I samband med detta avvecklas också den traditionella turistbyrån i centrala Valdemarsvik och förändringsarbetet inom turistserviceområdet är i full gång. Målet framöver är att möta besökare där de befinner […]

Ny upphandling av hamnvärdskap på Fyrudden

Upphandling av hamnvärdskap på Fyrudden öppen för anbud efter korrigering av räknefel Efter upptäckt räknefel har upphandlingen av hamnvärdskap på Fyrudden återigen öppnats för anbud. Detta ger dig som företag och intressent en ny chans att delta i processen och lämna in ditt anbud för att sköta hamnvärdskapet vid Fyruddens hamn i Gryt. Upphandlingen gäller […]

Investerings­stöd för förädling av jordbruks­produkter 2024–2027

Du kan få stöd för investeringar om du har ett jordbruks­­företag, trädgårds­­företag eller annat företag som producerar livsmedel. Syfte med stödet är att utveckla och korta livsmedels­kedjan och skapa tillväxt och sysselsättning i livsmedels­relaterade verksamheter, vilket bidrar till att uppnå målen i Sveriges livsmedels­strategi. Investeringar i livsmedels­förädling bidrar också till att minska jordbruks- och trädgårdsföretagens […]

Nytt samråd gällande skärgårdstrafik

På uppdrag av den Regionala Kollektivtrafikmyndigheten i Östergötland ska AB Östgötatrafiken upphandla skärgårdstrafiken i Östergötland inför att nuvarande avtal upphör att gälla i juni 2026. Upphandlingen avser skärgårdstrafik i Norrköpings, Söderköpings och Valdemarsviks kommun. Nu bjuds allmänheten in till samråd inför upphandlingen för att få in synpunkter på dagens trafik. Vid samrådet närvarar tjänstepersoner från […]

Arbete på ledningsnätet – Vattnet stängs av i Ringarum tisdag 6 februari

På grund av ett arbete på ledningsnätet kommer vi att stänga av vattnet tisdagen den 6 februari mellan cirka klockan 07.00–10.00 för boende i Ringarum. Tappa gärna upp vatten i en hink eller i kastruller innan avstängningen om du behöver vatten under tidsperioden. Det går bra att hälla vatten i toaletten för att spola. När […]

Vindpark Östergötland

För närvarande pågår ett projekt för vindkraftetablering i Valdemarsviks kommun. Vi får många frågor kring detta och har därför sammanställt en sida med information kring processen. I korthet: Vindkraftsetablering i Valdemarsviks kommun genomgår en ansöknings- och tillståndsprocess som tar flera år och kräver godkännande från Länsstyrelsen Östergötland. Innan ansökan skickas in måste exploatörer genomföra omfattande […]

Anmäl dig till Vårens Östgötadagar 18–19 maj 2024

Östgötadagarna är sedan 2001 ett uppskattat höstevenemang i den närproducerade matens och landsbygdens tecken. Det har växt sig större för varje år och med sitt starka varumärke och goda rykte blev den en naturlig utveckling att arrangera en motsvarande helg även på våren. Så i maj 2022 gick Vårens Östgötadagar av stapeln för första gången, […]

Cykeln – en möjlighet till nya affärer

Det är dags för årets första Framgångsfrukost med Visit Östergötland på temat: Cykeln – en möjlighet till nya affärer Vi kommer denna gång att fokusera på möjligheterna inom cykelturism och hur du som företagare kan dra nytta av en växande bransch. Cykelturism är mer än bara en trend. Det är en populär och lönsam sektor […]

Vi vill ha din hjälp att utveckla platsvarumärket Valdemarsvik genom att svara på en enkät

Förvaltningen på Valdemarsviks kommun har fått i uppdrag att definiera och utveckla Valdemarsviks platsvarumärke. Varumärket rör Valdemarsviks kommun som plats, det vill säga inte kommunen som organisation och myndighet.  Ett platsvarumärke representerar den samlade uppfattningen och identiteten av en plats i människors medvetande. Det omfattar unika egenskaper, kulturella element, historiska eller naturliga arv och andra […]

PostNords paketbox i Fyrudden sägs upp from 31 januari 2024

PostNord meddelar att paketboxen i Fyrudden kommer att stängas från och med den 31 januari 2024 på grund av otillräcklig användning. Boxen har, enligt PostNord, visat sig användas mindre frekvent än förväntat. Paketboxen var ett försök att förse landsbygdsområden med moderna och bekväma leveranslösningar. Tyvärr har efterfrågan inte motsvarat förväntningarna, vilket resulterade i beslutet att […]

Valdemarsviks kommun introducerar företagslotsning på fasta tider

Valdemarsviks kommun har tidigare erbjudit företagslotsning i mer och mindre komplexa företagsärenden. Från och med år 2024 kommer kommunen även att erbjuda denna service på fasta tider. Företagare kan boka tid för professionell vägledning och stöd i frågor relaterade till kommunens myndighetskrav och administrativa processer inom samhällsbyggnadsområdet, dvs Plan- och bygg, Miljö- och hälsa samt […]

Region Östergötland avslutar avtal med leverantör av den regionala evenemangskalendern

Region Östergötland har beslutat att inte förnya avtalet med www.pagang.info, den regionala evenemangskalendern. Detta beslut innebär att arrangörer av evenemang som tidigare använt plattformen för att marknadsföra och informera om sina evenemang inte längre kommer ha tillgång till denna kanal. För Valdemarsviks kommun innebär detta att man nu tittar på alternativa lösningar för att kunna […]

Vi öppnar för ansökningar av evenemangssponsring 2024

Valdemarsviks kommun bjuder in till ansökningar för evenemangssponsring för hela året 2024. Kommunen strävar efter att främja bilden av Valdemarsvik samt skapa en levande och attraktiv kommun för invånare och besökare genom att sponsra olika evenemang. Det är viktigt att notera att kommunens budget för sponsring har förändrats på grund av det nuvarande ekonomiska läget. […]

Valdemarsviks kommun satsar på framtiden: Platsvarumärkesutveckling för tillväxt och attraktion

Kommunstyrelsen har satt igång en ny satsning för att inte bara synliggöra sin identitet utan också locka nya målgrupper och stimulera tillväxten i regionen. Uppdraget, givet till förvaltningen, består av två nyckelkomponenter: Skapa ett platsvarumärke för attraktion och tillväxt Det första uppdraget fokuserar på att utforma och etablera ett platsvarumärke som inte bara reflekterar kommunens […]

Valdemarsviks kommun främjar friskvård med Epassi

Valdemarsviks kommun tar ett stort steg mot att främja sina anställdas välbefinnande genom att ansluta sig till Epassi, en innovativ tjänst för friskvårdsbidrag. Denna nya satsning ger kommunens 600 anställda möjlighet att använda sitt årliga friskvårdsbidrag på 3000 kr hos alla företag som samarbetar med Epassi. Epassi-tjänsten är utformad för att göra det enkelt för […]

Näringslivsråd i Gryt

Den 30 november är du som företagare i Gryt välkommen att delta på näringslivsråd och diskutera frågor som rör samverkan mellan kommun och näringsliv. När? den 30 november kl 18.00-19.30 Var? Gryts bygdegård Meddela näringslivsutvecklare Sarah Åkerblom om du vill delta på sarah.akerblom@valdemarsvik.se Läs tidigare diskussionspunkter på denna sida. Varmt välkommen!

Tema ekonomisk koll och kontroll på framgångsfrukost för besöksnäringen

Välkommen till ett inspirerande seminarium där du som företagare inom besöksnäringen får möjlighet att lära dig mer om hur du kan följa din ekonomi och ta kontroll i dina beslut. Det börjar bli dags att summera året 2023. Kanske är det fortfarande några julbord kvar att sälja eller en julhandel att jobba för men flera […]

Förbättrade förutsättningar för småföretagare i Valdemarsvik, enligt Småföretagarnas Riksförbund

Förutsättningarna för små företag i Valdemarsvik är bättre än i de flesta andra kommuner i landet. Och jämfört med förra året har förutsättningarna dessutom förbättrats. Det visar en stor kartläggning av Småföretagarnas Riksförbund. Med Småföretagarindex kan Småföretagarnas Riksförbund för fjärde året i rad visa förutsättningarna för små och medelstora företag att verka i landets samtliga […]

Välkommen på temakväll om beredskap och civilt försvar för näringslivet

Valdemarsviks kommun bjuder in näringslivet till en temakväll om beredskap och civilt försvar. Det är en möjlighet för dig som företagare att fördjupa din förståelse för och engagemang i kommunens beredskapsarbete. Vår beredskapssamordnare kommer att guida oss genom en presentation om kommunens ansvar vid kris och i en eventuell krigssituation för att skapa en tydligare […]

Ny mötesplats i Gryt: Samarbete med föreningar och finansiering från Regionen, Kommunen och Sparbanken

I Gryt är det just nu något spännande på gång. Ett platsutvecklingsprojekt tar form med stöd från Region Östergötland, Valdemarsviks kommun och Valdemarsviks Sparbank. Syftet med detta projekt är att omvandla Stallplan till en trevlig mötesplats som välkomnar människor i alla åldrar. Planen för platsen har tagits fram tillsammans och i samråd med representanter från […]

Valdemarsvik sticker ut i årets ranking – bästa resultatet på 15 år

Valdemarsviks kommun har blivit utnämnd som en av de 10 kommunerna i Sverige som har ökat mest i årets ranking av företagsklimatet från Svenskt Näringsliv. I Östergötland är Valdemarsvik den kommun som gjort den största förbättringen! Kommunen landar på rankingplats 200 i år, i jämförelse med plats 269 år 2022. Det är det bästa resultatet […]

Välkommen på digitalt informationsmöte om föreningars möjligheter till ekonomiskt stöd för utvecklingsprojekt via Kustlandet Leader

Kustlandet, som är ett leaderområde som Valdemarsviks kommun ingår i, driver projektet ”SLUP-Smarta Lokala utvecklingsprocesser” där vi stöttar byalag, samhällsföreningar och lokala grupper att påbörja processer för att utveckla sin bygd. Vi vill uppmuntra våra bygder att jobba ”smart” genom att de lokala förutsättningarna undersöks och bearbetas för att gemensamt kunna hitta nya lösningar. Hur […]

Företagarna Söderköping bjuder in Valdemarsviks näringsliv till föreläsning med Olof Manner

Vilka möjligheter ser du och vilka utmaningar har du idag? Den 14 september bjuder Företagarna Söderköping in det lokala näringslivet i Valdemarsviks- och Söderköpings kommun för att ta del av Olof Manners klokskap kring världsläget, hur det påverkar Sverige och näringslivet just nu och framåt! Vad kan du som aktör i det lokala näringslivet påverka? […]

NyföretagarCentrum Söderköping Valdemarsvik bjuder in till kursen ”Steget-till-eget” hösten 2023

Steget till Eget innefattar fem steg och vi rekommenderar att du går på samtliga då detta kommer att ge dig mycket av den information som vi på NyföretagarCentrum vet att du som ny företagare har nytta av att känna till i din företagarroll. Dessutom har du naturligtvis möjlighet att ställa frågor och du kan även utöka ditt […]

Näringslivsråd i Tryserum

Den 31 augusti är du som företagare i Tryserum eller Västertryserum välkommen att delta på näringslivsråd och diskutera frågor som rör samverkan mellan kommun och näringsliv. När? den 31 augusti kl 18.00-19.30 Var? Tryserums hembygdsgård Meddela näringslivsutvecklare Sarah Åkerblom om du vill delta på sarah.akerblom@valdemarsvik.se Läs tidigare diskussionspunkter på denna sida.Varmt välkommen!Nedan finner du näringslivsrådets […]

Klimatklivet – stöd till klimatinvesteringar

Har du en idé om en fysisk investering för att minska samhällets klimatpåverkan? Då är du välkommen att söka stöd från Klimatklivet. Klimatklivet är investeringsstödet som gör det möjligt att satsa på fossilfri framtidsteknik och grön omställning. Det kan sökas av företag, kommuner, regioner och organisationer i hela Sverige. Klimatklivet delfinansieras av EU:s återhämtningsfond, NextGenerationEU. […]

Kristina Lohman tillförordnad kommundirektör i Valdemarsviks kommun

Pressmeddelande 17 augusti 2023 Kristina Lohman tillförordnad kommundirektör i Valdemarsviks kommun Valdemarsviks kommun meddelar idag att Kristina Lohman, för närvarande sektorchef för Barn, Utbildning, Arbetsmarknad och Kultur, kommer att tillträda rollen som tillförordnad kommundirektör efter Karl Öhlander. Preliminära datumet för tillträde av tjänsten är 1 oktober. Som en del av överenskommelsen kommer uppdraget ömsesidigt utvärderas […]

Intresseanmälan för företag som vill få frågan vid mindre direktupphandlingar

Valdemarsviks kommun öppnar upp för intresseanmälningar från företag för mindre direktupphandlingar. Valdemarsviks kommun önskar ta emot intresseanmälningar från företag som är intresserade av att bli tillfrågade vid mindre direktupphandlingar, främst från gatu- och fastighetskontoret. Dessa upphandlingar kan inkludera olika tjänster och arbetsuppdrag som inte idag finns upphandlade såsom stubbfräsning, nedtagning av riskträd, plattsättning av mark, […]

Upphandling av LSS korttidsboende Loviseberg

Valdemarsviks kommun genomför en upphandling som avser rivning av befintlig byggnad på ca 400 m2 samt nybyggnation av ett korttidsboende på ca 360 m2 i Valdemarsvik (Valdemarsvik 4:111) inklusive mark- och grundläggningsarbeten. Entreprenaden omfattar en komplett och i alla delar fungerande anläggning enligt förfrågningsunderlag med tillhörande arbetsmoment Igångsättningstid: Preliminärt 2023-09-11 Färdigställandetid: 2024-10-04 Sista anbudsdag 2023-09-01 […]

Kommundirektör Karl Öhlander lämnar Valdemarsvik för ny tjänst i Norrköping

Karl Öhlander, kommundirektör i Valdemarsviks kommun, övergår under hösten 2023 till Norrköping som biträdande kommundirektör. Det finns i dagsläget inget specifikt datum för när Karl lämnar sin tjänst i Valdemarsvik. En rekryteringsprocess kommer att påbörjas efter sommaren. Vi önskar Karl lycka till med sin nya tjänst i Norrköping. Pressmeddelande Norrköpings kommun: Karl Öhlander blir ny […]

Utvärdering av evenemangsinsatser

From 2023 kommer Valdemarsviks kommun börja utvärdera de evenemangssatsningar som får stöd av kommunstyrelsen för att följa upp vilka konsekvenser det får för det lokala näringslivet. Förhoppningen med evenemangsstöd är att det ska stärka platsens varumärke och öka antalet besökare på orten som handlar lokalt. Det är därför viktigt för kommunen att följa upp värdet […]

Kostnadsfri rådgivning för små företag via Affärskompetens

Vill du ta ett grepp om hur du kan jobba smartare och mer effektivt? Affärskompetens hjälper dig att hitta vart i ditt företag du kan göra förändringar för att spara tid. Du träffar rådgivare som är specialiserade på ett mindre företags behov och tillsammans går ni igenom vart du vill och hur du kan komma […]

Markanvisning för Norra folketspark-kullen

Välkommen att anmäla intresse för markanvisning för Norra folketspark-kullenVälkommen till Norra folketspark-kullen i Valdemarsvik tätort i Valdemarsviks kommun. Norra folketspark-kullen ligger nära förskola och Sörbyskolan, har naturen som granne och ligger samtidigt ett stenkast får Valdemarsvik centrum. Vi söker dig som delar våra ambitioner och vill vara med och utveckla Valdemarsvik till en attraktiv tätort […]

Nya rådsgivningstider för bygglov

Bygglovskontoret i Söderköping och Valdemarsvik har uppdaterat sina telefontider för rådgivning. Telefontiden ligger dock nere den 7 juni. Från och med vecka 22 har bygglovshandläggare för det gemensamma bygglovskontoret Söderköping och Valdemarsvik utökat sina rådgivningstider. Du når våra bygglovshandläggare varje måndag, onsdag och fredag mellan klockan 09:30 – 11:30 på telefonnumret 0121 – 184 89. Observera […]

Näringslivsråd i Gusum

Den 1 juni är du som företagare i Gusum välkommen till näringslivsråd för att fritt diskutera vad som är viktigt för dig i samverkan mellan kommun och näringsliv för din och kommunens utveckling. Var? Folkan i Gusum (Viran) När? Kl 18:30-20:00 Skicka en notis om att du vill delta till sarah.akerblom@valdemarsvik.seRådet består idag av följande […]

Årets företagsklimatsraket i Östergötland

Valdemarsvik är årets företagsklimatsraket i Östergötland! Under onsdagen 23 maj presenterades resultaten från den årliga enkäten från Svenskt Näringsliv om företagsklimatet i Sverige, där företagare får möjlighet att ge sina synpunkter. I årets undersökning har Valdemarsvik utmärkt sig som en riktig framgångshistoria. Företagen ger en betydligt högre bedömning jämfört med föregående år, med ett omdöme […]

Valdemarsviks FramtidsFrön

I samverkan mellan kommunen, Valdemarsviks Sparbank och organisationen FramtidsFrön genomförde årskurs 8 en heldag i entreprenörskapets tecken där de fått träna sina förmågor till kreativitet, samarbete och problemlösning. Inspirerande idéer och prototyper för hur vi kan utveckla Valdemarsviks kommun för ungdomars välmående och trivsel har tagits fram och presenterats för en jury bestående av företagare […]

Friskvårdsbidraget genom Epassi för kommunens anställda till hösten

Arbetar ditt företag inom friskvård eller försäljning av cyklar? Då är den här informationen till dig. Under hösten kommer nämligen friskvårdsbidraget på 3000 kronor/år för kommunens anställda att gå via företaget Epassi. Det innebär att om du som företagare vänder dig till denna kundgrupp behöver du vara ansluten till tjänsten för att kommunens anställda ska […]

Entreprenörskapsträning för Vammarskolans 8:or

Valdemarsviks kommun meddelar att samtliga årskurs 8:or på Vammarskolan kommer att ha en dag i entreprenörskapets tecken på fredagen den 12 maj. Under dagen kommer eleverna att få en frågeställning från verkligheten som de i grupper ska ta fram en idé kring och utforma en prototyp. Dagen kommer att avslutas med en utställning där eleverna […]

Företagarträff på temat försäljning i småföretag och hur du hittar fler kunder genom LinkedIn

Den 24 maj kl kl.18:00-20:00 på Valdemarsviks Sparbank anordnas en företagarträff på temat försäljning i småföretag och hur du hittar fler kunder genom LinkedIn. Valdemarsviks kommun och NyföretagarCentrum Söderköping Valdemarsvik står bakom träffen. Under kvällen kommer två föreläsare inspirera kring: Hur når jag mina kunder och hur ökar jag min försäljning? Hur jobbar jag strukturerat […]

Valdemarsviks kommun på plats 167 i Sverige enligt SKRs NKI-ranking av företagsklimatet

 I en ny rapport som släpptes för 2022 års inrapportering av myndighetsärenden, kallad ”Insikt Öppna Jämförelser” som görs i samverkan med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Stockholm Business Alliance (SBA), har Valdemarsviks kommun rankats på plats 167 av Sveriges kommuner. Detta visar att kommunen har en godkänd nivå av kundnöjdhet, men det finns fortfarande […]

Välkommen på föredrag kring energieffektivisering med fokus på fastighetsbolag och industrier i Valdemarsviks kommun

Onsdag 26 april kl 7.30-9.00 bjuder vi in till ett föredrag kring energieffektivisering med fokus på fastighetsbolag och industrier i Valdemarsviks kommun. Träffen äger rum på Valdemarsviks Sparbank. Energikontoret i Östergötland och närmare bestämt Milian Nelzén, Strateg och Biträdande Teamledare på Energikontoret Östergötland, håller i föredraget för att öka kunskapen om vad du som ledare […]

Leader Kustlandet bjuder in till landsbygdsinspiration

Välkomna till en kväll fylld med landsbygdsinspiration! För att fira att Kustlandet fått startbesked att fortsätta som leaderområde och inspireras av genomförda projekt, vill vi bjuda in till en kväll fylld med landsbygdsinspiration. Träffa och inspireras av utvecklingsgrupper och projekt som genomförts i vårt område! Vi kommer att få höra projektpresentationer och i panel dela […]

Anmälan till höstens Östgötadagar 2-3 sept

Östgötadagarna lockar varje år över 100 000 besökare till den östgötska landsbygden och ger medverkande aktörer tillfälle att visa upp sin verksamhet. Under förra årets evenemang valde närmare 190 företag att delta. Syftet med Östgötadagarna är att visa upp vad Östergötlands landsbygd har att erbjuda. Som deltagare under Östgötadagarna syns ni på den tryckta Östgötadagskartan, […]

Föreslå ett företag som du vill ska vinna årets hållbara företag

Känner du till ett företag med bas i Valdemarsviks kommun som arbetar hårt med hållbarhet? Föreslå dem som vinnare i kategorin årets hållbara företag! Här finns några kriterier att ta hänsyn till när du föreslår ett företag. Företaget behöver inte uppfylla alla kriterier men bör uppfylla några av dem. Miljöpåverkan: Företaget ska ha en låg […]

Hantverkarregister

Nu finns ett register över firmor och företag som arbetar med olika typer av bygg- och hantverksyrken under Företagsservice på Valdemarsviks kommuns näringslivshemsida. Syftet är att få fler hel- och deltidsboende att hitta lokala entreprenörer. Här hittar du hela registret! Registret är köpt och baserat på SNI-koder. Finns du med och vill ändra något, hittar […]

Nya affärsutvecklingscheckar från Almi

Vill ni skapa nya värden i företaget genom att använda digital teknik? Vill ni göra en satsning som ökar er konkurrenskraft och skapar förnyelse i företaget? Då är Utvecklingscheckarna något för dig. De är framtagna för att stödja kostnader för förändring av företagets verksamhet, processer eller organisation. Följande checkar finns att söka: Utvecklingscheckar för DigitaliseringUtvecklingscheckar […]

ELsmarta Östergötland

I det nya projektet  El-Smarta Östergötland tas ett övergripande tag kring elkraftsförsörjningsfrågan i Östergötland. Genom en grön omställning i näringslivet kan effekterna av Coronapandemin minska. Ett konkurrenskraftigt näringsliv som i större grad agerar cirkulärt, energieffektiv och som effektoptimerar, elektrifierar och digitaliserar kommer att stå starkare. Ökad  elektrifiering kräver att många aktörer samverkar då utbyggnad av […]

E-faktura för företagskunder på Återvinningscentralen

Från och med 2023 kan du som köper avfallshäfte, avfallskupong eller lämnar asbestfarligt avfall på Valdemarsviks Återvinningscentral debiteras med E-faktura. För att kommunen ska kunna skicka en E-faktura från vårt ekonomisystem till ditt företags e-postadress behöver vi ha ett antal uppgifter. Det du behöver göra är att fylla i formuläret som finns som bilaga till […]

Har du fått Svenskt Näringslivs enkät om företagsklimatet?

Varje år skickar Svenskt Näringsliv ut en enkät om företagsklimatet i kommunen. Är du en av dem som fått enkäten är vi på Valdemarsvik kommun tacksamma för ditt svar. Resultatet från enkäten används i vårt kvalitetsarbete för ett bättre företagsklimat.

Träffa oss på digital rekryteringsmässa!

Den 16 februari deltar vi i en digital rekryteringsmässa i samarbete med Borgslycka promotion. Mässan är en utmärkt möjlighet att träffa oss från Valdemarsviks kommun och få information om lediga tjänster och framtida karriärmöjligheter. Det bästa är att du kan göra det från soffan i hemmets trygga vrå, eller varför inte med en kopp kaffe […]

Nominera årets unga företagare 2023!

Förra året vann Vilma Johansson som driver frisörsalongen Hårlagret 1 i Ringarum utmärkelsen ”årets unga företagare 2022” i Valdemarsvik. Priset delades ut på Valdemarsviks näringslivsgala ”Viksgalan” som arrangerades av Företagarna i Valdemarsvik. Även 2023 års unga företagare kommer få motta sitt pris på galan inför en publik av lokala företagare på galan och det är […]

Livsmedelsverket bjuder in till seminarium om nya riskklassningsmodellen

Det är stora förändringar på gång inom livsmedel. Livsmedelsverket håller ett seminarium om den nya riskklassningsmodellen. Seminariet sker online och är gratis. Tid: 14 februari kl 9-11 Från och med nästa år kommer kontrollmyndigheterna att börja använda ett nytt sätt att beräkna hur mycket kontroll som livsmedelsföretag ska få. Den 14 februari 2023 håller Livsmedelsverket […]

Information från dialogmöte om förändringar inom livsmedelsområdet

Under tisdagskvällen den 10 januari genomfördes ett dialogmöte mellan miljökontorets livsmedelsansvariga och företagare om de förändringar som är på gång inom livsmedelsområdet. Bland annat införs under 2023 ett nytt system för riskklassning och man börjar med efterhandsdebitering. Det nya systemet börjar gälla fullt ut vid årsskiftet. Har du frågor, önskar rådgivning eller komma i kontakt […]

God jul från näringslivsrådets ordförande

Näringslivsrådets nytillträdda ordförande skickar en julhälsning till alla företagare i kommunen Efter att ha fått vara med om att reformera Näringslivsrådet i kommunen känns det ju bra med den rivstart som Syna undersökningen givit. Bästa Tillväxt i Östergötland är något att fortsätta leva upp till! Väl värt en rejäl ansträngning.Grattis till er alla företagare som […]

Vårens nystartarkurs!

Vårens nystartskurs Steget-till-eget drar igång onsdag den 1 mars och ytterligare 4 onsdagar framåt. Delar av utbildningen kommer anordnas i Valdemarsvik och delar i Söderköping, beroende på deltagarnas önskemål. Redan den 7 februari kl 17:00 anordnas en informationsträff om kursen på Valdemarsviks Sparbank. Anmäl dig till uppstartsträff och utbildning eller boka in en personlig rådgivning […]

Behöver ditt företag finansiering till utveckling av framtidens energi- och klimatsmarta lösningar?

Energimyndigheten stödjer innovationsutveckling (tjänster, lösningar och produkter) som ett led i att möjliggöra och påskynda kommersialiseringstakten hos företag. Just nu finns tre möjligheter till finansiering som kan ge företag bidrag för att utveckla sin affärsidé, testa sin lösning med kund och demonstrera en lösning. Vill ni utveckla ert affärskoncept Vill ni testa och utveckla er […]

Vårens Östgötadagar 6–7 maj 2023

Tillsammans skapar vi en unik helhet och marknadsför hela Östergötland under samma tak för att öka försäljningen av lokala produkter under hela året genom att lyfta vårens läckerheter – handelsträdgårdar, äppelblom, primörer och nyfödda djur. Östgötadagarna är en fantastisk möjlighet för dig som producent att möta dina konsumenter. Du träffar kunder och samarbetspartner och får […]

Östergötlands bästa tillväxt 2022

I årets upplaga av Bästa Tillväxt, som utses av kreditupplysningsföretaget Syna, toppar Valdemarsvik i Östergötlands län. Dessutom i tuffast tänkbara konkurrens. På andra och tredje plats återfinns Mjölby respektive Motala kommun. Bästa Tillväxt, som premierar en bred och stabil tillväxt i det lokala näringslivet, är ett av Sveriges mest prestigefulla priser. Det delas sedan 2007 […]

Inbjudan till dialogmöte kring livsmedelstillsyn

Omfattas du av Miljökontorets livsmedelstillsyn eller funderar du på att starta en verksamhet som omfattas av vår tillsyn? Då är du varmt välkommen till detta möte. Under 2023 kommer flera nyheter och regler införas inom området kring livsmedelshantering. Bland annat kommer vi informera om Nya regler kring vatten som livsmedel Efterhandsdebitering, vad innebär det? Andra […]

Du och ditt företag på Landsbygden!

Att driva företag i landsbygdsmiljö har många fördelar men också finns det några utmaningar som ställs på sin spets. Välkommen till ett forum där vi under förmiddagen kommer att lyfta landsbygdsutmaningarna på olika sätt. Talarna för dagen kommer belysa kompetensförsörjning, digitalisering och ledarskap som är tre viktiga frågor för att driva sitt företag framåt och […]

Upphandlingsdialog hamnvärdskap, stugby och campingar

Det är dags att upphandla hamnvärdskapet av Fyruddens hamn och Ämtö stugby. Valdemarsviks kommun bjuder in till dialog kring dessa upphandlingar men vill även bredda perspektivet och bjuda in till dialog kring hamnvärdskap och arrenden av andra hamnar och ställ- och campingplatser för att på bästa möjliga sätt verka för utveckling av dessa områden. Var? […]

Nytt styre i Valdemarsviks kommun

Idag blev det klart att Valdemarsviks kommun kommer ledas av en ny konstellation de kommande fyra åren. Det nya styret består av Moderaterna, Sverigedemokraterna, Landsbygdspartiet Oberoende och Kristdemokraterna. –Det är en logisk konstellation eftersom alla partier gick framåt i valet och vi har samsyn i de flesta frågor. Sakpolitiskt ligger vi nära varandra och vi […]

Nya tider för näringslivsrådet

I torsdags, den 27 oktober, beslutade näringslivsrådet om nya riktlinjer, nya medlemmar och ny ordförande. Kommunalråd Jenny Elander Ek som tidigare innehaft ordförandeposten lämnade då över klubban till Jan-Peder Dareus, en Grytsbaserad företagare med lång erfarenhet från industrin världen över. Förutom dessa beslut diskuterades särskilt kommunens telefon- och mailpolicy, Gamlebofjärdens nybildade naturreservat och hur rådet […]

Besöksnäringsbarometern – för dig verksam inom turismnäringen

Driver du företag inom besöksnäringen? Svara gärna på besöksnäringsbarometern för att tala om hur Visit Östergötland/Region Östergötland kan stötta dig i utvecklingen. Vi närmar oss slutet av ett intensivt år och det är hög tid att börja blicka framåt mot kommande år. Vi behöver därför er hjälp för att kunna skapa ännu större nytta för […]

Upphandling av ramavtalsentreprenörer inom bygg/hantverk

Nu är upphandlingen av ramavtalsentreprenörer inom hantverkskategorierna Bygg, El, VS, Ventilation, Golv och Måleri öppen för anbud. Valdemarsviks kommun ser gärna att lokala företagare lämnar anbud. Upphandlingsdokument och mer information hittar du HÄR. Har du frågor kontakta Tobias.Svanberg@valdemarsvik.se, observera att alla frågor under upphandlingstiden publiceras och blir offentliga.

Förenkla – helt enkelt!

Under tisdagen genomförde chefer, medarbetare och politiker en lärorik och inspirerande utbildningsdag med SKR – Sveriges kommuner och Regioner. Förenkla – helt enkelt är titeln på utbildningen som syftar till att ge nya infallsvinklar och ökad förståelse för vikten av god och förbättrad service, hur vi kan arbeta med attityder och det professionella bemötandet samt […]

Svenskt Näringslivs ranking av kommunernas företagsklimat är här

Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt. 2022 års ranking bygger till två tredjedelar på en enkätundersökning till företagen som genomfördes under första kvartalet 2022 […]

Så handlar vi i Valdemarsviks kommun

Under vår och sommar 2022 har en enkätundersökning genomförts i Valdemarsviks kommun för att få en bild av konsumentbeteenden inom kommunen. En länk och QR-kod har delats i Valdemarsviks kommuns hemsida, sociala medier samt skrivits ut och spikats upp på anslagstavlor vid matvarubutiker och på andra platser där boende och besökare rört sig. Här får […]

Guide till kommunen för företagare – ny folder!

Det du som företagare gör för Valdemarsvik är av största betydelse för att kommunen och välfärden här ska fungera. Du skapar skatteintäkter och sysselsättning som i sin tur bidrar till att vi kan finansiera vård, omsorg och skola. Ett gott samarbete mellan kommunen och dig som företagare är därför viktigt för Valdemarsvik nu och i […]

Bidra till utvecklingen av Östergötland som besöksmål

Vi söker både dig som aldrig besökt Östergötland och dig som besöker oss ofta, eller kanske till och med bor i regionen. Ta chansen att göra din röst hörd och hjälp oss att utveckla Östergötland till en ännu bättre plats!  På uppdrag av Region Östergötland genomför Parlametric AB en enkätundersökning vars resultat kommer att användas […]

Markanvisning Sörby 2:10 i Ringarum

Härmed bjuder Valdemarsviks kommun in för att vara med i bostadsbyggandet i Ringarum, en lantlig idyll med närhet till allt! Kommunen har beslutat att förlänga tidsfristen för intresseanmälan till 30 september 2022.

Pågående och kommande upphandlingar

Just nu pågår några upphandlingar och fler är planerade. Du kan alltid kostnadsfritt se pågående upphandlingar på www.valdemarsvik.se/naringsliv/upphandlingar och klicka på ”Pågående upphandlingar” som för dig vidare till www.opic.com/org/valdemarsviks_kommun. Just nu upphandlas vinterväghållning, färskt kött och charkvaror samt utvecklande ledarskap UL. Under hösten och vintern planeras kommunen upphandla följande Hantverkartjänster Asfaltbeläggning Server, löpande drift samt […]

Sinf, Svensk Industriförening, erbjuder kostnadsfritt ägarskiftesstöd

Företagarna har i en rapport granskat Sveriges företagsledares ålder. Valdemarsviks kommun är i rapporten på plats 113 av 290 med 19,3 procent aktiebolag som har en företagsledare som är över 65 år. Det är totalt 42 bolag. Nu erbjuder Sinf fram till och med den 31 augusti 2023 kostnadsfritt stöd kring ägar- och generationsskiften. Vill […]

Små och medelstora bolag som kan söka en check för projekt inom Grön Omställning, Digitalisering och Internationalisering

Affärsutvecklingscheckar via Almi Östergötland Affärsutvecklingscheckar är ett stöd till små och medelstora företag som vill ta in extern kompetens för att utveckla företaget och stärka dess konkurrenskraft. Följande checkar kommer kunna sökas under 2022: Grön omställning – för företag som vill stärka konkurrenskraften genom hållbarhet Internationalisering – för dig som vill nå nya internationella marknader Digitalisering […]

Småföretagarnas Riksförbund har gjort en stor undersökning om småföretagens förutsättningar runt om i landet för tredje året i rad

Småföretagarnas Riksförbund är en intresseorganisation som företräder småföretagare inom alla branscher. Organisationen är skapad av och drivs av småföretagare och har ca 30 000 medlemmar. Pressmeddelande från Småföretagarnas Riksförbund 8 augusti 2022. Förbättrade förutsättningar för småföretagare i Valdemarsvik Förutsättningarna för små företag i Valdemarsvik ligger nära riksgenomsnittet, men sämre än många andra kommuner i Östergötlands […]

NyföretagarCentrum Valdemarsvik håller informationsträff om höstens kurs ”Steget till eget”

Nyföretagarcentrum bjuder in till kostnadsfri utbildning för nystartare. Höstens kurs startar den 15 september i Valdemarsvik men redan den 31 augusti arrangeras ett informationmöte om kursen. STEGET TILL EGET  – Kurs för för dig som går i ”starta-eget-tankar” och dig som är nybliven företagare och vill få mer kunskap och värdefulla kontakter. Vi hjälper dig att utveckla […]

Bevattningsförbud upphör

Det tekniska problem vi haft i vattenverket i Gryt har nu åtgärdats. Kapaciteten är återställd, och bevattningsförbudet upphävs därmed.

Bevattningsförbud gäller de som får vatten från vattenverket i Gryt

Vattenverket i Gryt har tekniska problem och levererar mindre vatten än vanligt. Därför råder bevattningsförbud för de som har kommunalt vatten från vattenverket i Gryt.

Arbete inleds för att förhindra översvämning

I mitten av augusti påbörjas arbetet med åtgärder som ska förhindra akut översvämning i de centrala delarna av Valdemarsvik.

Höga temperaturer, torrt i markerna och ökad brandrisk

De höga temperaturerna leder till att det åter är torrt i markerna och brandrisken är stor, särskilt i de östra delarna av Östergötlands län.

Miljökontorets öppettider i sommar

Miljö- och hälsoskyddstelefonen har avvikande öppettider i sommar: Vecka 28: STÄNGT Vecka 29: Öppet tisdag och torsdag 08:00-09:30 Vecka 30: Öppet tisdag och torsdag  08:00-09:30 Avloppstelefonens avvikande tider: Vecka 28: Öppen tisdag och torsdag 08:00-09:30 Vecka 29: STÄNGD Vecka 30: Öppen tisdag och torsdag 08:00-09:30

Första spadtaget för nya Ringgården

Den 16 juni, klockan 09:00, inleds byggnationen av det nya vård- och omsorgsboendet Ringgården i Ringarum. Då tar representanter från Valdemarsviks kommun och entreprenören SEFAB det första spadtaget tillsammans.

Gemensamt plan- och bygglovskontor, 1 juni

Från och med 1 juni kommer Söderköpings och Valdemarsviks kommuner ha ett gemensamt plan- och bygglovskontor. Personalen kommer att vara anställd i Söderköping men kontor för de anställda kommer att fortsätta finnas i båda kommunerna.

Företagsklimatet i Valdemarsvik något bättre

Företagen i Valdemarsvik ger företagsklimatet ett något bättre betyg än förra året. Det sammanfattande omdömet går upp något, men det finns fortsatt områden där kommunen behöver förbättra sig. Dialogen mellan företagen och kommunens beslutfattare, tillgången på relevant kompetens och kommunens upphandling är tre sådana områden. Det visar Svenskt Näringslivs årliga undersökning om företagsklimatet i Sveriges kommuner. […]

Vill du vara med i näringslivsrådet?

Är du företagare i Valdemarsviks kommun och vill driva på näringslivets utveckling tillsammans med andra företagare och näringslivsutvecklaren på kommunen? Bli en av representanterna i omdaningen av näringslivsrådet! Vi eftersträvar en jämn fördelning av företagare från kommunens alla orter och en jämn fördelning av företagare av olika åldrar, branscher, kön, etniskt ursprung och dylikt. Det […]

Kommunledningen kommer till Kaggebo för walk & talk

Välkommen för att dela med dig av tankar, idéer och åsikter när kommunledningen besöker Kaggebo Det har blivit dags för kommunledningen att ta sig till Kaggebo för sista ”walk and talk-en” innan sommaren. Har du något du brinner särskilt för och vill dela med dig av till någon av de närvarande kommunrepresentanterna så är du […]

Verksam inom byggbranschen? Knyt nya kontakter över en grillad burgare

Jobbar du som hantverkare eller är på annat sätt verksam inom byggbranschen i Valdemarsvik? Då är du varmt välkommen på en trevlig eftermiddag ihop med kollegor i din bransch. En hantverkardag i ny tappning – så kan vi kalla det. I Aktivitetshuset i Valdemarsvik kommer det under onsdagen den 22 juni att bjudas på grillad […]

Viksgala och årets pristagare!

Årets unga företagare och årets hållbara företag 2022 i Valdemarsvik tog emot sitt pris på scenen under världspremiären av Viksgalan. Den 14 maj genomfördes världspremiären av Viksgalan – Valdemarsviks egna näringslivsgala som arrangerades av organisationen Företagarna i Valdemarsvik. Under denna högtidliga och glädjefyllda kväll då nya bekantskaper stiftades passade kommunen också på att dela ut […]

Titta på vår årsredovisning

Nu kan du ta del av Valdemarsviks kommuns årsredovisning, både som helhet i tryckt version och som kort sammanfattning i filmat format. Under rubriken Kommun&Politik finns en sida för Ekonomi där senaste årens årsredovisningar finns. Där kan du även se filmen. Filmen finns på Valdemarsviks kommuns youtubekanal.

Ta en promenad med en kommunrepresentant i Ringarum

Återigen har det blivit dags för några av kommunens representanter att ge sig ut på promenad med den som önskar. Denna gång utgår vi från gamla stationshuset i Ringarum. Har du något särskilt du vill dela med dig av till politiker eller tjänstemän på kommunen? Synpunkter, åsikter eller önskemål? Ta tillfället i akt att boka […]

Nu kan du besöka utställningen Nils Liedholm – från Valdemarsvik till Italien på turistbyrån

Under kvällen den 4 maj återinvigdes utställningen av Nils Liedholm – från Valdemarsvik till Italien på turistbyrån för att fira att Nils i år skulle fyllt 100-år. Inbjudna var representanter från besöksnäringen i hela kommunen, hembygdsföreningarna, WIF, politiker och tjänstemän. Även Carlo Liedholm, Nils son, var inbjuden och fick hedersuppdraget att klippa bandet och förklara […]

Entreprenörskap på schemat för årskurs 8:a tillsammans med FramtidsFrön

Den 28 april genomfördes en dag i entreprenörskapets tecken för samtliga elever i årskurs 8 på Vammarskolan. Dagen arrangerades i ett samarbete mellan organisationen FramtidsFrön, Valdemarsviks kommun, Bepart AB och Valdemarsviks Sparbank. Dagen började med en introduktion och kick-start på Sparbanken där Håkan Eriksson, VD på banken avslutade med att ge eleverna ett skarpt uppdrag […]