Skärgårdsting i Sjöhuset

Vartannat år bjuds alla som bor, verkar eller bara är intresserade av skärgården in till att delta på möte där vi pratar om aktuella frågor. Årets tema är ”vardag i skärgården”.

Var? Sjöhuset (vån 2), Storgatan 17, Valdemarsvik

Program

9:30-10:00 Drop-in-fika

10:00 Inledning och presentationsrunda

 • Skärgårdsprogram,
  Region Östergötland/Region Kalmar län
 • Dricksvattenförsörjning, Marsö byalag
  Brandberedskap,
 • Räddningstjänsten Östra Götaland
  Skärgårdstrafik, Östgötatrafiken

12:00-13:00 Enklare mingellunch

 • ”Navigera kust och skärgård”,
  Statens väg- och transportforskningsinstitut
 • Kulturarvsnod och ”platsutveckling i det lilla”,
  Västerviks museum
 • Kustlandet informerar

14:15-14:30 Avslutning

Anmälan

Deltagandet är kostnadsfritt men det finns ett begränsat antal platser, föranmälan krävs innan den 27 maj. Vi bjuder på förtäring, ange eventuella allergier i samband med anmälan. För dig som inte har möjlighet att närvara på plats erbjuds möjligheten att delta digitalt, länken delas till dem som föranmält sig. Mejla skargard@regionostergotland.se eller ring 010-103 23 77 (Anna Karlin, skärgårdsutvecklare).

Skärgårdsrådet

Skärgårdstinget arrangeras inom ramen för Skärgårdsrådet som är ett forum för ömsesidig information och diskussion av skärgårdsfrågor mellan två regioner, sex kommuner, två länsstyrelser och ett tiotal intresseföreningar.