Turistservice i förändring – arbetet är i full gång

Från och med idag, den 1 mars, sköter Valdemarsviks kommun driften av Valdemarsviks gästhamn och ställplatser, vilket innebär att städning och tillsyn hanteras av kommunens personal. I samband med detta avvecklas också den traditionella turistbyrån i centrala Valdemarsvik och förändringsarbetet inom turistserviceområdet är i full gång.

Målet framöver är att möta besökare där de befinner sig runt om i hela kommunen, vara mer flexibla och mobila. Detta innebär bland annat att Valdemarsviks kommun börjar arbeta med konceptet InfoPoints, Det innebär att lokala företagare engagerar sig som turistvärdar genom att tillhandahålla personlig service och turistinformation i sina egna lokaler och verksamheter. Flera har redan stöttat initiativet genom att tacka ja till frågan.

För att nå besökare och potentiella besökare på olika platser kommer en mobil enhet att vara aktiv inom och utanför kommunen under högsäsongen. En annan del av satsningen är uppdateringen av informationsskyltar runt om i kommunen. Parallellt med detta pågår arbetet med en ny hemsida, som kommer att fungera som kommunens digitala skyltfönster.

Målet med dessa åtgärder är att stärka Valdemarsvik som en attraktiv destination och främja lokal ekonomi. Genom att involvera lokala företagare och använda moderna metoder, som mobil turistenhet och digital närvaro, strävar Valdemarsviks kommun efter att skapa en välkomnande och minnesvärd upplevelse för alla besökare i området.