Investerings­stöd för förädling av jordbruks­produkter 2024–2027

Du kan få stöd för investeringar om du har ett jordbruks­­företag, trädgårds­­företag eller annat företag som producerar livsmedel.

Syfte med stödet är att utveckla och korta livsmedels­kedjan och skapa tillväxt och sysselsättning i livsmedels­relaterade verksamheter, vilket bidrar till att uppnå målen i Sveriges livsmedels­strategi. Investeringar i livsmedels­förädling bidrar också till att minska jordbruks- och trädgårdsföretagens sårbarhet och ger dem ytterligare ett ben att stå på. För att öka livsmedels­produktionen kan även andra företag som bedriver eller kommer att bedriva livsmedels­förädling söka stödet.

Du kan söka stödet om du är lantbrukare eller om du ska förädla jordbruks-, trädgårdsprodukter eller naturprodukter till livsmedel. Stöd kan endast sökas av små företag. Med små företag avses företag med färre än 50 anställda och en årsomsättning eller balans­omslutning som inte överstiger 10 miljoner euro.

Stödet söks via Jordbruksverket