Vi vill ha din hjälp att utveckla platsvarumärket Valdemarsvik genom att svara på en enkät

Barn på klippa

Fotograf Gunilla Lundström

Förvaltningen på Valdemarsviks kommun har fått i uppdrag att definiera och utveckla Valdemarsviks platsvarumärke. Varumärket rör Valdemarsviks kommun som plats, det vill säga inte kommunen som organisation och myndighet. 

Ett platsvarumärke representerar den samlade uppfattningen och identiteten av en plats i människors medvetande. Det omfattar unika egenskaper, kulturella element, historiska eller naturliga arv och andra distinkta kännetecken som särskiljer platsen från andra. Det ägs gemensamt av alla som bor, verkar och vistas på platsen. Vi vill därför ta tillfället i akt att fråga just dig om dina tankar och reflektioner om Valdemarsviks kommun som plats att leva, bo och verka.

Under januari månad gick 400 brev ut till slumpmässigt utvalda medborgare i kommunen som fått möjlighet att svara på denna enkät. Svaren kommer ligga till grund för arbetet med platsvarumärket Valdemarsvik. Nu önskar vi få in fler svar!

Syftet med arbetet är att strategiskt förvalta och förstärka Valdemarsviks kommuns unika egenskaper och särdrag för att skapa förutsättningar för att attrahera invånare, besökare, investeringar och kompetens. Genom att invånare, näringsliv och offentliga aktörer gemensamt arbetar med enhetlig, långsiktig och strategisk utveckling och marknadsföring av platsen, skapas förutsättningar för tillväxt.

Med denna enkätundersökning vill vi på Valdemarsviks kommun ha din hjälp att klargöra nuläget. Var befinner vi oss idag i ditt medvetande? Vilka är våra styrkor, svagheter, möjligheter och hot? Vilka värden och särdrag är särskilt viktiga att värna om enligt din uppfattning?

KLICKA HÄR för att komma till enkäten.

Enkätens första del består av tre demografiska frågor. Därefter kommer du få svara på ett antal flervalsalternativ gällande platsens styrkor, svagheter, möjligheter och hot (SWOT) med möjlighet att utveckla ditt resonemang i fritextsvar. Slutligen kommer du få ta ställning till vilka värden som är viktiga för dig att värna om i Valdemarsviks kommun samt om Valdemarsviks kommun var en person, vilka egenskaper skulle du då förknippa denne med?

Vi vill på förhand tacka för din medverkan!

Vänligen,
Valdemarsviks kommun
naringsliv@valdemarsvik.se