Vägledning för företag i samhällsbyggnadsfrågor

Behöver ditt företag vägledning inom samhällsbyggnadsområdet? Kommunen erbjuder stöd och lotsning för att underlätta för företag att navigera i myndighetskrav och administrativa processer.

Torsdag den 25 april, mellan klockan 15:00 och 16:30, har företag möjlighet att boka in sig för personlig lotsning och support. Tjänstemän inom Plan- och bygg, Miljö- och hälsa samt Gata- och fastighet finns till hands för att erbjuda vägledning som kan underlätta ditt projekt. Träffen äger rum på kommunhuset Strömsvik.

Kontakta näringslivsutvecklare sarah.akerblom@valdemarsvik.se för att boka in dig. Berätta då även kort om ditt ärende för att rätt tjänstemän ska finnas tillhands!

Välkommen!