Nytt samråd gällande skärgårdstrafik

På uppdrag av den Regionala Kollektivtrafikmyndigheten i Östergötland ska AB Östgötatrafiken upphandla skärgårdstrafiken i Östergötland inför att nuvarande avtal upphör att gälla i juni 2026.
Upphandlingen avser skärgårdstrafik i Norrköpings, Söderköpings och Valdemarsviks kommun.
Nu bjuds allmänheten in till samråd inför upphandlingen för att få in synpunkter på dagens
trafik. Vid samrådet närvarar tjänstepersoner från Östgötatrafiken och Trafik- och samhällsplaneringsnämndens politiska ledning.

Samråden kommer att genomföras i respektive kommun enligt följande:

Valdemarsviks kommun
Onsdag 14 februari 2024, klockan 18:00 – 20:00
Lokal: Folkets hus, Storgatan 58, Valdemarsvik

Då det är ett begränsat antal platser krävs föranmälan. ”Först till kvarn” kommer att tillämpas.
Anmäl dig till linda.karlsson@ostgotatrafiken.se senast 17 januari. Ange namn, telefonnummer och
hur många som kommer samt vilket samråd du önskar anmäla dig till.

Välkommen!