Valdemarsviks kommun satsar på framtiden: Platsvarumärkesutveckling för tillväxt och attraktion

Kommunstyrelsen har satt igång en ny satsning för att inte bara synliggöra sin identitet utan också locka nya målgrupper och stimulera tillväxten i regionen. Uppdraget, givet till förvaltningen, består av två nyckelkomponenter:

  1. Skapa ett platsvarumärke för attraktion och tillväxt

Det första uppdraget fokuserar på att utforma och etablera ett platsvarumärke som inte bara reflekterar kommunens unika identitet utan också lockar och engagerar nya målgrupper. Genom detta varumärke strävar man efter att öka antalet besökare och potentiella inflyttare samt främja investeringar och etableringar i kommunen.

  1. Effektivisera turistservicen för optimal resurseffektivitet

Det andra uppdraget är att presentera alternativa och kostnadseffektiva metoder för att tillhandahålla turistservice som passar inom budgetramarna och når önskad publik. En återrapportering till kommunstyrelsen planeras för januari för att redogöra för åtgärder och framsteg.

Bakgrund och utmaningar

Valdemarsviks kommun står inför utmaningar när det kommer till att synliggöra och attrahera människor till sina skärgårds- och landsbygdsområden. Med en prognostiserad befolkningsminskning och en högre genomsnittsålder än riksgenomsnittet, behöver kommunen agera för att vända denna trend.

Idag riktas en betydande del av turismbudgeten till drift av en fysisk turistbyrå som endast når en liten bråkdel av besökarna. För att nyttja medlen effektivare och bättre nå målen att attrahera fler målgrupper som inflyttare, investerare och besökare året runt, ska fokus skiftas från generell informationsspridning till riktad marknadsföring.


Ekonomiska åtgärder för framtiden

För att finansiera och möjliggöra denna strategiska förändring, planerar kommunen att avveckla den fysiska turistbyrån i den formen den drivits sedan 90-talet samt förändra arbetet med den traditionella sommarbroschyren för att istället rikta in sig på strategisk marknadsföring och kommunikation riktat mot fler målgrupper i lämpliga kanaler.

Valdemarsviks kommun står inför en spännande resa mot att förnya och stärka sin platsidentitet för att locka fler människor, uppmuntra tillväxt och skapa gemenskap för nuvarande och framtida invånare. Genom att omstrukturera och rikta resurserna på ett mer effektivt sätt, tar kommunen ett modigt steg mot en lovande framtid.