Höstens program i Kunskapsbron för små- och medelstora företag

Inom Kunskapsbron, ett samarbete mellan Almi och Linköpings universitet (LiU), är tre olika utvecklingsprogram för små- och medelstora företag på gång med start efter sommaren. Programmen, som bygger på forskning från LiU, kommer att ha fokus på CSRD, AI respektive kompetensförsörjning. En grupp med 7-9 icke konkurrerande företag sätts ihop i varje program och rekryteringen av företag till grupperna pågår just nu.

CSRD – din affärsmöjlighet: De nya EU-direktiven för hållbarhetsrapportering kommer att innebära en rad förändringar för de stora företagen men detta kommer troligtvis spilla över på även på mindre företag. Ökade krav från stora kunder och en hållbar värdekedja innebär både möjligheter och risker. I detta program undersöker vi hur framtidens hållbarhetskrav, och framför allt CSRD, kan skapa värde för ditt företag. Träffarna äger rum 30 aug, 19 sept och 12 nov. Se mer info här.

Att attrahera, behålla och utveckla medarbetare: Att hitta och behålla rätt kompetens i företaget ses som en av de stora utmaningarna framåt, ett tillväxthinder för många och en viktig framgångsfaktor för de som lyckas. I Almis samarbete med Linköpings universitet startar vi under hösten ett program med fokus på kompetensförsörjning. Träffarna äger rum: 9 okt, 15 okt, 12 nov och 10 dec. Se mer info här.

När AI utmanar ledarskapet: När AI utmanar ledarskapet tar med er på en resa från praktik till teori för att se hur ledarskap kan bidra till att forma en bättre framtid med AI. Programmet bygger på dialog där vi tillsammans utforskar och diskuterar hur vi kan transformera ledarskap, arbetsprocesser och organisation när AI blir en allt viktigare del av vår kritiska kärnverksamhet. Träffarna äger rum 10 sept, 2 okt, 25 okt och 13 nov. Se mer info här.

Anmäl dig direkt via länken eller kontakta näringslivsutvecklare om du har frågor på sarah.akerblom@valdemarsvik.se

linköpings universitet loggaOrganisationen Almi - logga