Valdemarsviks kommun förbättrar sin placering i SKRs mätning av Företagsklimatet bland Sveriges kommuner

Idag, 24 april, släpptes resultatet av Insikt Öppna jämförelser baserat på 2023 års enkätresultat, genomförd av SKR (Sveriges Kommuner och Regioner). Vi vill tacka alla företagare som har deltagit i enkäten under det gångna året och bidragit till att kvalitetssäkra kommunens myndighetsutövande inom miljö- och hälsa, livsmedel, bygglov, brandskydd och serveringstillstånd.

Valdemarsviks kommun har gjort betydande framsteg jämfört med föregående år. Från att ha legat på plats 167 år 2022 med ett snittbetyg på 70 av 100 i kundnöjdhet, har kommunen klättrat till plats 133 under 2023 med ett snittbetyg på 74 av 100.

Enligt enkätresultaten är respondenterna särskilt nöjda med hanteringen av ärenden inom miljö och hälsa, där kommunen placerar sig på en imponerande 40:e plats i Sverige med ett betyg på 78 av 100. Miljöchef Pär Ljungqvist framhåller betydelsen av erfarenhet hos personalen och kommunens fokus på näringslivsklimatet som faktorer som påverkat det framgångsrika resultatet. ”Vi arbetar med kundnöjdhet dagligen när vi ser över rutiner och arbetssätt. Vi arbetar väldigt aktivt med ständiga förbättringar där fokus är att det ska vara enkelt för våra ’ofrivilliga kunder’ att ha ärenden hos oss”.

Bland de olika kriterierna som utvärderats, har Valdemarsviks kommun utmärkt sig särskilt när det kommer till frågor om bemötande, attityd och engagemang i ärenden. Där har kommunen fått betyget 86 av 100. ”Det är glädjande att de insatser som gjorts de senaste åren för att förbättra företagsklimatet har gett resultat och att vi har kommunanställda som levererar professionell service av hög kvalitet”, säger kommunalrådet Stefan Kemle (LpO) som har politiskt ansvar för näringslivsfrågor.

De områden Valdemarsviks kommun behöver arbeta mer med enligt enkätresultaten är framför allt effektivitet och rättssäkerhet. Det innebär bland annat att bättre och tydligare informera om de lagar och regler som är relevanta i företagsärenden samt hur rutinerna för ärendena hanteras och kommuniceras.

Vi ser fram emot att fortsätta vårt arbete med att förbättra kommunens service och vi är tacksamma för det förtroende som våra invånare och företagare visar genom att delta i enkätundersökningen!

Fördjupa dig i resultatet här